Tak, drahí pútnici, predvčerom sme doputovali na Jasnú Horu. Ďakujeme všetkým, ktorí sa spájali s nami duchovne, za modlitby, ochotu aj všetko ostatné. Nech Panna Mária má nás všetkých pod svojím plášťom, aby sme verne počúvali jej Syna a tak dosiahli cieľ našej pozemskej púte, nebo.

     Dni nám rýchlo utekajú, kilometre tiež. Dnes sme boli v Lesniowie, našom pavlínskom noviciate, kde sme pozdravili našich bratov a taktiež Lukáša.

     Dnes okrúhly 10. deň púte. Je zvykom, že v "Tricjažu" je večer Jasnohorský apel.

"Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré;" Rim 8,28

     "Pozdravujeme všetkých pútnikov. Nedeľný deň v Krakove sme prežili v duchu modlitby a odpočinku. Zajtra ráno budeme pokračovať ďalej.