FARSKÉ OZNAMY

19. 08. 2018 – 25. 08. 2018

1.    V pondelok 27. augusta oslávime výročie slzenia Milostivého obrazu Panny Márie Vranovskej. Slávnostná svätá omša sa začne o 18.30 hod. Celebrantom a kazateľom bude Peter Novák farár zo Zborova. Po svätej omši bude sviečkový mariánsky sprievod. V tento deň môžeme získať za  obvyklých podmienok plnomocné odpustky.
2.    Nácvik speváckeho zboru Lumen bude vo štvrtok 23. 8. 2018 o 17.30 hod.
3.    Organizujeme autobus na Národnú púť k sviatku Sedembolestnej Panny Márie do Šaštína. Cena je 23 €. Prihlásiť sa môžete u pani Viňarskej. Podrobnosti na plagátoch.

    

Modlitba za zosnulých:
Tento týždeň nás do večnosti predišli: 76 - ročná Marta Chrapeková. Odpočinutie večné daj im, Pane, a svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.