FARSKÉ OZNAMY

05. 01. 2019 – 11. 01. 2020

1.    Dnes je prvá nedeľa mesiaca. Po popoludňajšej ružencovej pobožnosti bude až do večernej svätej omše k tichej poklone vyložená Sviatosť oltárna.
2.    V pondelok 6. januára je sviatok Zjavenia Pána - Troch kráľov. Sv. omše ako v nedeľu. V tento deň budeme udeľovať tradičné požehnanie domov a bytov. Kto by si chcel dať požehnať svoj príbytok, nech sa nahlási v sakristii.   
3.    V pondelok 6. januára pri svätej omši o 11.00 hod. sa začne novéna pred slávnosťou sv. Pavla, prvého pustovníka, patriarchu pavlínskeho rádu. Tradičný hymnus ku cti svätého budeme spievať každý deň o 18.00 hod. Po novéne bude svätá omša.
4.    V piatok 10. januára budú v našej bazilike Otvorené chvály. Modlitbový večer začneme svätou omšou o 18.00 hod., po nej bude modlitba chvál a eucharistická poklona. Hosť – Rena Ocilková.  
5.    Na budúcu nedeľu 12. januára vyvrcholí slávnosť svätého Pavla Prvého Pustovníka. Pozývame na svätú omšu o 10.00 hod. celebrantom a kazateľom bude vranovský rodák profesor Peter Zubko. Upozorňujeme, že svätá omša o 9.30 hod. nebude.
6.    Pripravujeme púť do Svätej zeme. Púť by sa konala od  1. marca do 8. marca budúceho roku, v čase jarných prázdnin. Presnejšie informácie sú zverejnené na nástenke a našej internetovej stránke, záujemcovia nech sa prihlásia na farskom úrade.
7.    Pozývame rodiny na farský rodinný ples dňa 25. januára o 16.00 hod. v KKD. Prihlásiť sa môžete v sakristii. Bližšie informácie budú na plagáte a na webovej stránke.

Tento týždeň si Pán života povolal k sebe do večnosti: 88– ročnú Martu Mondokovú. 82- ročnú Helenu Gajdošovú, 80 ročného Jozefa Berešíka. Odpočinutie večné daj im, Pane, a svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.