FARSKÉ OZNAMY

21. 11. 2021 – 27. 11. 2021

 

1. Dnes je Dobročinná zbierka sv. Alžbety. Za Vaše milodary, ktoré budete môcť vložiť do pokladníc pri vchodoch, Pán Boh zaplať.

2. Dnes je slávnosť Krista Kráľa. Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia, určenej na tento sviatok, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

3. Nevybraté kalendáre a podielové knihy si môžu zakupiť aj nečlenovia Spolku Sv. Vojtecha v cene 8 eur.

4. Na budúcu nedeľu bude jesenná zbierka na charitu. Arcidiecézna charita Košice podáva pomocnú ruku viac ako 4500 jednotlivcom a rodinám v núdzi prostredníctvom 50 druhov služieb. Aj vďaka štedrosti veriacich dokážeme zachovať služby v týchto náročných časoch. Pomôžte podporou v pravidelnej jesennej zbierke na charitu: finančne v chráme, vkladom na účet, alebo poštovým poukazom. Všetky informácie o zbierke a možnostiach podpory nájdete na stránke: charita-ke.sk.

5. Na budúcu nedeľu budeme na každej svätej omši požehnávať adventné vence.

6. V sakristii je možné zakúpiť si vianočné oblátky v cene 1.20 eur. Kúpou oblátok prispievate na našu baziliku.

7. Od pondelka 22. novembra sa v okrese Vranov sprísňujú opatrenia, znamená to pre nás vo Svätyni 50. veriacich, na bočných chodbách 10. veriacich, na chóre 10. veriacich. Režim sv. omší cez týždeň, sobotu a nedeľu len pre zaočkovaných.

Je potrebné mať ale zoznam, preto vás prosíme, aby ste si pripravili doma lístočky s menom, priezviskom, telefónnym číslom a časom kedy ste boli na sv. omši, a pri vstupe do kostola ich odovzdali do pripravenej krabice. Ak vlastníte mobilný telefón pri každom vchode oskenujte QR kód a zapíšte svoje údaje: meno, priezvisko, číslo vášho telefónu, dátum a čas sv. omše, na ktorej chcete byť prítomný.

Modlitba za zosnulých.

Tento týždeň si Pán života povolal k sebe do večnosti 39- ročného Pavla Vargu, 70- ročného Jána Gidušku a 85- ročnú Libušu Kňazovicku.

Odpočinutie večné daj im, Pane, a svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.