FARSKÉ OZNAMY

15. 05. 2022 – 21. 05. 2022

 

1. Počas celého mesiaca máj budeme pred večernou svätou omšou spievať Loretánske litánie. V nedele bude májová pobožnosť spojená s ružencom o 14.30 hod.

2. Dňa 21. mája 2022 v sobotu pozývame všetkých, ktorí sa chcú zabaviť a zašportovať na majáles, ktorého súčasťou bude aj turnaj v stolnom tenise. Prihlášky budú k dispozícii na stránke baziliky, alebo v papierovej podobe v sakristii. Podrobnejšie informácie sú na plagáte, alebo na našej internetovej stránke.

3. Dnes, 15. mája 2022 o 15.30 hod. pozývame do baziliky na koncert v podaní Mudr. Jozefa Konečného, ktorý chce svojím spevom a hrou na ústnej harmonike oslavovať mariánskymi piesňami našu nebeskú Matku.

4. Dnes bude zbierka na pomoc farnosti Slovenská Kajňa, pri komplexnej rekonštrukcií filiálneho kostola v Kvakovciach. Zbierka bude pri sv. omšiach o 8.00, 9.30 a 11.00 hod.

Modlitba za zosnulých

Tento týždeň si Pán života povolal k sebe do večnosti: 63- ročného Mariána Demčáka. Odpočinutie večné daj mu Pane, a svetlo večné nech mu svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.