FARSKÉ OZNAMY

21. 04. 2019 – 27. 04. 2019

1.    Zajtra, na Veľkonočný pondelok, sú v našej bazilike sväté omše podľa nedeľného poriadku.
2.    Počas celého nadchádzajúceho týždňa, okrem soboty, budú v našej bazilike o 15.00 hod. pobožnosti spojené s Novénou k Božiemu milosrdenstvu.  
3.    Od 30. apríla do 2. mája budú v našej farnosti prítomné relikvie svätých Košických mučeníkov. Deviatnik k úcte svätých sa budeme modliť od Veľkonočného pondelka pri ružencovej pobožnosti a cez týždeň po večerných svätých omšiach.            
4.    Na Druhú veľkonočnú nedeľu 28. apríla organizujeme púť do Farnosti Božieho milosrdenstva v Snine. Cena púte je 4 €. Odchod autobusu o 8.00 hod. spred baziliky. Záujemcovia sa môžu prihlásiť u pani Viňarskej.
5.    Pozývame všetkých, ktorí sa chcú zabaviť v kruhu dobrých ľudí dňa 30. apríla (utorok) na farský Majáles. Prihlásiť sa môžete v sakristii, alebo na farskej     internetovej stránke. Bližšie informácie na plagátoch.
6.    Členov Bratstva anjelov strážnych pozývame na duchovnú obnovu, ktorá sa uskutoční v termíne od 10. do 12. mája 2019 v priestoroch rekreačného zariadenia Zelený Breh, 10 km od Prešova. Prihlásiť sa môžete najneskôr do 22. apríla u pani Viňarskej. Podrobnosti na plagátoch.