FARSKÉ OZNAMY

23. 02. 2020 – 29. 02. 2020


1.    Dnes o 15.00 hod. pozývame všetky deti na stretnutie spoločenstva detí eRko.
2.    Pred nami sú posledné dni pred začatím obdobia Veľkého pôstu. Príležitosťou na vnútorné stíšenie sa a duchovnú prípravu na toto obdobie budú celodenné adorácie pred Najsvätejšou Sviatosťou oltárnou v našej bazilike, a to dnes po ružencovej pobožnosti, v pondelok a utorok počas celého dňa.
3.    Tento týždeň 26. februára je Popolcová streda, ktorou sa začína obdobie Veľkého pôstu. Sväté omše v našej bazilike budú o 6.00, 8.00, 12.00, 16.00 a večer o 18.30 hod. Počas všetkých svätých omší bude obrad posypania popolom.
4.    V tento deň je prísny pôst: od 14. roka do konca života zdržiavať sa mäsitého pokrmu, od 18. roka do 60. roka z troch jedál iba raz za deň sa dosýta najesť. V tento deň nemožno nahradiť zdržiavanie sa mäsitého pokrmu iným skutkom pokánia.    
5.    V období Veľkého pôstu vás srdečne pozývame na spoločné pobožnosti Krížovej cesty, ktoré sa v našej bazilike konajú v stredu o 17.30 hod. pre deti, v piatok o 17.30 hod. pre mládež a v nedeľu o 14.30 hod. Na budúcu nedeľu nás krížovou cestou bude sprevádzať ružencové bratstvo.           
6.    Pozývame manželov, ktorí tohto roku prežívajú 25. výročie manželstva, aby sa prihlásili v kancelárii farského úradu.
7.    Aj tento rok môžete poukázať 2 % z dane pre občianske združenie BAZILIKA VRANOV, ktorého náplňou je zachovávanie kultúrnych hodnôt a rozvíjanie rôznych aktivít v našej bazilike a farnosti. Potrebné tlačivá si môžete vyzdvihnúť pri vchodoch do baziliky, na našej internetovej stránke a v kancelárii.
8.    V piatok 28. februára pozývame do KKD ma modlitebné stretnutie za budúcich predstaviteľov štátu po večernej sv. omši.  
9.    V tomto jubilejnom roku Loretanskej Panny Márie sa organizuje putovanie Talianskom. V programe je návšteva miest ako Assisi, San Giovanni Rotondo, Monte San Angelo, Pietrelcina, Loreto. Cena je 430 €. Dátum púte je od 24. do 31. mája. Bližšie informácie na plagátoch a v kancelárii.
10.     Na budúcu nedeľu po ružencovej pobožnosti bude až do večernej svätej omše k tichej poklone vyložená Sviatosť oltárna. Po modlitbe ruženca bude výmena ružencových tajomstiev.
11.     Nevybraté kalendáre a podielovú knihu môžu zakúpiť aj nečlenovia Spolku Sv. Vojtecha. Po sv. omšiach v sakristii
12.     Na budúcu nedeľu bude celoslovenská zbierka na charitu. Svoje milodary na tento účel budete môcť zložiť do pokladníc pri vchodoch.
13.     Dnes 23. marca bude v Katolíckom kultúrnom dome stretnutie rodičov prvoprijímajúcich deti o 15.00 hod.
14.     Dnes o 17.00 pozývame na kňazské Máriine večeradlo pod duchovným vedením o. Tibora Zvadského.
 

Modlitba za zosnulých:
Tento týždeň si Pán života povolal k sebe do večnosti 82- ročnú Gizelu Würlovú. Odpočinutie večné daj jej, Pane, a svetlo večné jej svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.