FARSKÉ OZNAMY

07. 10. 2018 – 13. 10. 2018

1.    Dnes je prvá nedeľa mesiaca. Po popoludňajšej ružencovej pobožnosti bude výmena ružencových tajomstiev. Zároveň bude až do večernej svätej omše k tichej poklone vyložená Sviatosť oltárna.
2.    Mesiac október je obzvlášť zasvätený Panne Márii Ružencovej. Počas celého októbra sa budeme v našej bazilike spoločne modliť túto modlitbu počas ružencovej pobožnosti, ktorá bude vo všedné dni o 17.30 hod., v sobotu o 18.00 hod. a v nedele o 14.30 hod.
3.    Upozorňujeme, že z dôvodu odpustovej slávnosti sv. Františka na Juhu, nebude dnes v našej bazilike svätá omša o 11.00 hod.
4.    V piatok 12. októbra budú v našej bazilike Otvorené chvály. Modlitbový večer začneme svätou omšou o 18.00 hod., po nej bude modlitba Chvál a individuálne požehnanie. Tento mesiac na tému: „Jeho prikázania nie sú ťažké.“
5.    Slovenský poľovnícky zväz a klub chovateľov tatranských duričov pozýva našich farníkov 13. októbra na Svätohubertovskú sv. omšu. Program sa začína slávnostným nástupom o 8.00 hod. pred AOC na Námestí slobody, pokračovať bude o 8.45 hod. sprievodom k bazilike a Eucharistiou o 9.00 hod. v našej záhrade vedľa baziliky.      
6.    Pri príležitosti 5. výročia posviacky chrámu v Čemernom pozývame veriacich
 13. októbra na slávnostnú sv. omšu. Program sa začína modlitbou sv. ruženca formou Večeradla o 9.30 hod. a slávením Eucharistie o 10.30 hod. Hlavným celebrantom a kazateľom bude Martin Ferčák.
7.    Kalendáre a podielové knihy pre členov Spolku svätého Vojtecha budú vydávané v utorok po večernej svätej omši, vo štvrtok po poludňajšej svätej omši a v sobotu ráno. Knihy treba vyzdvihnúť do 30. novembra. Členský poplatok je 5 €.
8.    V kancelárii farského úradu je možné zakúpiť si kalendár Božieho milosrdenstva. Cena je 2.50 €.