FARSKÉ OZNAMY

12. 05. 2019 – 18. 05. 2019

1.    Dnes je zbierka na košický seminár. Svoje milodary môžete zložiť do pokladníc pri vchodoch.
2.    Počas celého mesiaca máj budeme pred večernou svätou omšou spievať Loretánske litánie. V nedele bude májová pobožnosť spojená s ružencom o 14.30 hod.
3.    Nácviky pred slávnosťou prvého svätého prijímania budú tento týždeň v pondelok, stredu a piatok po večerných svätých omšiach.  
4.    V sobotu 18. mája od 9.00 hod. do 11.00 hod. bude spoveď pre prvoprijímajúce deti. Rodičov a rodiny prosíme, aby si sviatosť zmierenia vykonali počas týždňa.
5.    Z dôvodu prvého svätého prijímania bude na budúcu nedeľu 19. mája pozmenený program svätých omší. Sväté omše budú o 6.30 a 8.00, o 10.00 hodine slávnostná sv. omša a o 12.30 hod. Večerná svätá omša bude tradične o 18.30 hod..
6.    Združenie kresťanských seniorov Slovenska, klub Vranov nad Topľou pozýva svojich členov na stretnutie vo štvrtok 15. mája o 12.30 hod v KKD.              
7.    Pozývame na Turičnú novénu v Gaboltove. Bližšie informácie na nástenkách.   


Modlitba za zosnulých:
Tento týždeň si Pán života povolal k sebe do večnosti 74-ročného Viliama Buňatického  a 87-ročnú Eriku Hajdukovú. Odpočinutie večné daj im, Pane, a svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.