FARSKÉ OZNAMY

21. 07. 2019 – 27. 07. 2019

1. Pozývame na letné Chvály, ktoré budú na námestí pred AOC 28. júla o 19.30 hod. Hosť Peter Lipták.
2. Na budúcu nedeľu je odpustová slávnosť ku cti svätých Joachima a Anny v Čemernom. Spoločná procesia odchádza spred našej baziliky o 9. 20 hod. Hlavným celebrantom bude vranovský rodák novokňaz Juraj Tirpák.
3. Na budúcu nedeľu - 28. júla - budeme požehnávať motorové vozidlá po každej svätej omši na parkovisku oproti bazilike.
4. Pozývame manželov, ktorí tohto roku prežívajú 50, 60 a 65 výročie manželstva, aby sa prihlásili v kancelárii farského úradu.
5. Počas letných prázdnin organizujeme od 1. augusta do 15. augusta už 29. ročník pešej púte do Čenstochovej. Záujemcovia o tento druh duchovných cvičení po ceste sa môžu hlásiť v kancelárii.
6. Združenie kresťanských seniorov pozýva na púť do Czestochovej v dňoch od 13. 8. - 15. 8. 2019. Odchod autobusu je 13. 8. o 22.00 hod spred baziliky. Poplatok za autobus je 22 €. Nahlásiť sa môžete u p. Lukčíkovej. Viac informácií nájdete na plagáte.
7. Prosíme birmovancov aby po svätých omšiach v sakristii si prevzali podpisovníky časť D, a birmovanci na čiernom zozname podpisovníky časť L.