FARSKÉ OZNAMY NA VEĽKÚ NOC

31. 05. 2020 – 06. 06. 2020

1.    Počas celého mesiaca jún, ktorý je zasvätený Božskému Srdcu, bude vo všedné dni po večerných svätých omšiach krátka eucharistická poklona s modlitbou Litánií k Srdcu Ježišovmu.  
2.    Upozorňujeme, že od pondelka 1. júna budú večerné sväté omše v našej bazilike každý deň už podľa letného programu - t. j. o 18.30 hod.
3.    Od pondelka 1. júna prijímame úmysly na mesiace júl, august a september.
4.    V prvý piatok mesiaca, 5. júna, bude od poludnia až do večernej svätej omše k tichej poklone vyložená Sviatosť oltárna. Adoráciu ukončíme prvopiatkovou pobožnosťou o 18.15 hod
5.    Sviatosť zmierenia sa bude vysluhovať od pondelka 1. júna do piatku 5. júna od 17.15 hod. do 18.15 hod..   
6.    Na prvú sobotu mesiaca, 6. júna, bude v našej bazilike o 9.00 hod. Fatimská pobožnosť, o 9.45 hod. svätá omša a po nej eucharistická poklona.
7.    Vyúčtovanie z birmovku je k nahliadnutiu v kancelárii farského úradu.
      
Na potreby našej baziliky prispeli bohuznámi čiastkou: 50 €,. Zbierka na masmédia bola 854 €. Z birmovky obetovali na baziliku 142,30 €. Všetkým dobrodincom vyslovujeme úprimné Pán Boh Zaplať. Za všetkých, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomáhajú, obetujeme nedeľnú večernú svätú omšu.