FARSKÉ OZNAMY

18. 04. 2021 – 24. 04. 2021

1. Od pondelka 19. apríla sa budú slúžiť sväté omše za prítomnosti veriacich v obmedzenom režime. Vo vnútornom priestore kostolov sú zabezpečené a podľa inštrukcií KBS presne vyznačené miesta na sedenie. V chráme 75 osôb, na
bočných chodbách a chóre po 20 osôb. V chráme môže byť jedna osoba na 15 metrov štvorcových. Stále platí dišpenz od účasti na nedeľnej či sviatočnej sv. omši. Spoveď počas rannej a večernej sv. omše.
2. Pred vstupom do kostola je povinné vydezinfikovať si ruky a taktiež je povinné mať nos a ústa prekryté rúškom. Sväté prijímanie sa v tomto čase podáva na ruku.

 

Modlitba za zosnulých:
Tento týždeň si Pán života povolal k sebe do večnosti: 63-ročnú Máriu Polomčákovú. Odpočinutie večné daj jej, Pane, a svetlo večné nech jej svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.