FARSKÉ OZNAMY

11. 06. 2023 – 17. 06. 2023

  1. Dnes je v našej farnosti prvé sväté prijímanie. Sväté omše budú o 6.30, o 8.00 v gréckokatolíckom chráme, slávnostná svätá omša je o 10.00 hod. Upozorňujeme, že dnes nebudú sväté omše o 9.30 a 11.00, bude však dodatočná svätá omša o 12.30 hod. Večerná svätá omša bude tradične o 18.30 hod..
  2. Počas celého mesiaca jún, ktorý je zasvätený Božskému Srdcu, bude vo všedné dni po večerných svätých omšiach krátka eucharistická poklona s modlitbou Litánií k Srdcu Ježišovmu.
  3. Počas letných prázdnin organizujeme od 1. augusta do 15. augusta už 33. ročník pešej púte do Čenstochovej. Bližšie informácie na našej internetovej stránke.