FARSKÉ OZNAMY

 07.07. - 13.07.2024

    1. Dnes je prvá nedeľa mesiaca. Po popoludňajšej ružencovej pobožnosti bude výmena ružencových tajomstiev v KKD. Zároveň bude až do večernej svätej omše k tichej poklone vyložená Sviatosť oltárna.
    2. Prímestský tábor pre deti začíname v pondelok o 8.45 hod. v KKD.
    3. Pozývame manželov, ktorí tohto roku prežívajú 50., 60. a 65. výročie manželstva, aby sa prihlásili v kancelárii farského úradu.
    4. Dňa 11. júla bude na Mariánskej hore v Levoči púť seniorov. Z našej farnosti organizujeme autobus. Záujemcovia sa môžu prihlásiť u pani Vińarskej. Viac informácií nájdete na plagáte. Odchod autobusu spred baziliky o 5.00 hod.
    5. Počas letných prázdnin organizujeme od 1. augusta do 15. augusta už 34. ročník pešej púte do Čenstochovej. Bližšie informácie na našej internetovej stránke.