FARSKÉ OZNAMY

20. 06. 2021 – 26. 06. 2021

1. Počas celého mesiaca jun, ktorý je zasvätený Božskému Srdcu, bude vo všedné dni po večerných svätých omšiach krátka eucharistická poklona s modlitbou Litánií k Srdcu Ježišovmu.

2. V pondelok z technických príčin bude farská kancelária zatvorená.

3. V sobotu 26. júna od 9.00 hod. do 11.00 hod. bude spoveď pre prvoprijímajúce deti. Rodičov a rodiny prosíme, aby si sviatosť zmierenia vykonali počas týždňa. Nacvik deti v pondelok, stredu a piatok po večerných sv. omšiach. 

4. Z dôvodu prvého svätého prijímania bude na budúcu nedeľu 27. júna pozmenený program svatých omši. Sväté omše budú o 6.30 a 8.00, o 10.00 hodine slávnostná sv. omša a o 12.30 hod. Večerná svätá omša bude tradične o 18.30 hod.

5. V piatok 25. júna pozývame na večernú primičnú sv. omšu novokňaza Jana Zavackého. 

6. Počas letných prázdnin organizujeme od 1. augusta do 15. augusta už 31. ročník pešej púte do Čestochovej. Záujemcovia o tento druh duchovných cvičení po ceste sa môžu hlasiť v kancelárii. Bližšie informácie ohľadom pute zverejníme podľa aktuálnej pandemickej situácie.