FARSKÉ OZNAMY

09. 12. 2018 – 15. 12. 2018

1.    V sakristii je možné zakúpiť si vianočné oblátky v cene 1 euro. Kúpou oblátok prispievate na našu baziliku.
2.    Dnes o 15.00 hod. pozývame do KKD všetky deti na stretnutie spoločenstva detí eRko.
3.    Počas celého adventného obdobia budú v našej bazilike slúžené sväté omše ku cti Panny Márie - Roraty. Tieto sväté omše budú vo všedné dni od pondelka do piatku ráno o 6.00 hod., vždy s adventnou homíliou. Po svätej omši budú Ranné chvály. Sväté omše budú začínať vstupom so sviečkami.
4.    Tento týždeň v stredu, piatok a sobotu sú zimné kántrové dni. Záväzný je jeden z nich. Obsahom kántrových dní je príchod Božieho kráľovstva do rodín, duchovná obnova rodín, pokoj a spravodlivosť vo svete..
5.    Počas tohto týždňa je možné v sakristii a kancelárii farského úradu nahlásiť mena a adresy chorých, ktorých je potrebné pred Vianocami navštíviť doma so sviatosťou zmierenia a eucharistie. Spoveď chorých bude 18. decembra  v utorok doobeda.
6.    V piatok 14. decembra budú v našej bazilike Otvorené chvály. Modlitbový večer začneme svätou omšou o 18.00 hod., po nej bude modlitba chvál a eucharistická poklona. Hosť - Peter Lipták.
7.    Na budúcu nedeľu bude zbierka na potreby našej baziliky.  
8.    Prebieha rekonštrukcia „novej“ sakristie, prosíme o ohľaduplnosť pri prechádzaní chodbami.     

Modlitba za zosnulých:
Tento týždeň si Pán života povolal k sebe do večnosti 81 – ročnú Annu Tomašovskú a 90 – ročného Jána Bilinského. Odpočinutie večné daj im, Pane, a svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.