FARSKÉ OZNAMY

23. 06. 2019 – 29. 06. 2019

1.    V sobotu 29. júna je prikázaný sviatok – slávnosť svätých apoštolov Petra a Pavla. Sväté omše v našej bazilike budú o 7.00, 10.00 a 18.30 hod. V tento deň každý, kto navštívi náš chrám, pomodlí sa na úmysel Svätého otca a splní zvyčajné podmienky – stav posväcujúcej milosti, sväté prijímanie a zrieknutie sa akéhokoľvek hriechu – ,môže získať úplné odpustky..
2.    Počas letných prázdnin organizujeme od 1. augusta do 15. augusta už 29. ročník pešej púte do Čenstochovej. Záujemcovia o tento druh duchovných cvičení po ceste sa môžu od pondelka hlásiť v kancelárii.
3.    V kancelárii farského úradu sú fotografie z prvého svätého prijímania. Prosíme farníkov, aby si ich čo najskôr vyzdvihli.
4.    Dňa 11. júla bude na Mariánskej hore v Levoči púť seniorov. Z našej farnosti organizujeme autobus. Cena 7 €. Záujemcovia sa môžu prihlásiť u pani Lukčíkovej. Viac informácií nájdete na plagáte.
5.    Naša farnosť aj v tomto roku organizuje detský letný tábor v dňoch od 14. júla do 19. júla. Tábor bude v rekreačnom stredisku Danová. Prihlášky si môžete vyzdvihnúť v kancelárii farského úradu. Bližšie informácie sú na nástenkách a na našej internetovej stránke.
 


Tento týždeň si Pán života povolal k sebe do večnosti 63-ročnú Agnesu Strynčákovú. Odpočinutie večné daj jej, Pane, a svetlo večné nech jej svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.