FARSKÉ OZNAMY

05. 02. 2023 – 11. 02. 2023

  1. Dnes je prvá nedeľa mesiaca. Po popoludňajšej ružencovej pobožnosti bude výmena ružencových tajomstiev v KKD. Zároveň bude až do večernej svätej omše k tichej poklone vyložená Sviatosť oltárna.
  2. V piatok 10. februára budú v našej bazilike Otvorené chvály. Modlitbový večer začneme svätou omšou o 18.00 hod., po nej bude modlitba Chvál.
  3. V sobotu 11. februára počas svätej omše o 7.00 hod. budeme vysluhovať sviatosť pomazania chorých. Pripomíname, že k tejto sviatosti môžu pristúpiť len osoby v stave posväcujúcej milosti, ktoré sú zároveň v ohrození života z dôvodu ťažkej choroby alebo staroby, alebo ktorých zdravotný stav sa od posledného prijatia tejto sviatosti zhoršil. Prosíme preto, aby ste naozaj zvážili svoj zdravotný stav a nepristupovali masovo k tejto sviatosti, pokiaľ to nie je skutočne potrebné.
  4. Rímskokatolícka farnosť Vranov – Čemerné Vás pozýva 17. februára o 17.30 hod. do Kultúrneho domu na program „7 pilierov šťastného manželstva“ je potrebné sa prihlásiť. Bližšie informácie na plagáte alebo na internetovej stránke.    

Modlitba za zosnulých:

Tento týždeň si Pán života povolal k sebe do večnosti: 74- ročného Jaroslava Sabolčíka. Odpočinutie večné daj mu, Pane, a svetlo večné nech mu svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.