FARSKÉ OZNAMY

 21.04. - 27.04.2024 


  1. Dnes je zbierka na košický seminár. Svoje milodary môžete zložiť do pokladníc pri vchodoch do baziliky.
  2. Pozývame manželov, ktorí tohto roku prežívajú 25. výročie manželstva, aby sa prihlásili v kancelárii farského úradu.
  3. Pozývame členov bratstva anjelov strážcov na duchovnú obnovu od 17. mája do 19. mája. Podrobnosti na plagáte.  

                  

Modlitba za zosnulých:

Tento týždeň si Pán života povolal k sebe do večnosti: 89- ročnú Annu Kakošovú. Odpočinutie večné daj jej, Pane, a svetlo večné nech jej svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.