FARSKÉ OZNAMY

15. 09. 2019 – 21. 09. 2019

1.    Dnešnú nedeľu prebieha zbierka na rádio Lumen. Svoje milodary na tento účel môžete vložiť do pokladníc pri vchodoch do baziliky.
2.    Nácvik speváckeho zboru Lumen bude v pondelok 16. 9. 2019 o 17.30 hod.
3.    V tomto týždni v stredu, piatok a v sobotu sú jesenné kántrové dni. Obsahom týchto dní je poďakovanie za úrodu. Záväzný je jeden z nich.
4.    V sobotu 21. septembra je výročný deň posvätenie našej baziliky. V tento deň za obvyklých podmienok môžeme získať plnomocné odpustky v našej bazilike. Výročie oslávime až v nedeľu 29. 9 na svätej omši o 11.00 hod. Hlavným celebrantom bude náš farník Roman Haško pôsobiaci v katedrálnom chráme sv. Alžbety.  
5.    Rodičov detí tretieho ročníka ZŠ, ktoré chcú ísť v tomto školskom roku na prvé sväté prijímanie prosíme o vyplnenie prihlášky a odovzdanie jej v sakristii alebo kancelárii.