FARSKÉ OZNAMY

10. 02. 2019 – 16. 02. 2019

1.    V pondelok 11. februára bude dodatočná sv. omša o 8.00 hod. Počas tejto svätej omše budeme vysluhovať sviatosť pomazania chorých. Pripomíname, že k tejto sviatosti môžu pristúpiť len osoby v stave posväcujúcej milosti, ktoré sú zároveň v ohrození života z dôvodu ťažkej choroby alebo staroby, alebo ktorých zdravotný stav sa od posledného prijatia tejto sviatosti zhoršil. Prosíme preto, aby ste naozaj zvážili svoj zdravotný stav a nepristupovali masovo k tejto sviatosti, pokiaľ to nie je skutočne potrebné.
2.    Pozývame všetky deti na karneval, ktorý sa uskutoční 24. februára v nedeľu o 15.30 hod. v Katolíckom kultúrnom dome. Bližšie informácie na plagátoch.
3.    Dnes o 15.30 hod. pozývame všetky deti a rodičov na stretnutie spoločenstva detí eRko. Stretnutie bude zamerané na projekt " Kritické myslenie a používanie internetu"., ktorý je podporovaný Nadáciou pre deti Slovenska. Stretnutie bude prebiehať v sakristii.
4.    Pozývame manželov, ktorí tohto roku prežívajú 25 výročie manželstva, aby sa prihlásili v kancelárii farského úradu v stredu alebo piatok.  
5.    Na budúcu nedeľu bude mesačná zbierka na našu baziliku. Svoje milodary na tento účel budete môcť zložiť do pokladníc pri vchodoch.
 

Modlitba za zosnulých:
Tento týždeň si Pán života povolal k sebe do večnosti 88 – ročného Jozefa Mydlu a 92 ročnú Máriu Klaučovú. Odpočinutie večné daj im, Pane, a svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.