FARSKÉ OZNAMY

22.11. 2020 – 28. 11. 2020

1.    Z rozhodnutia okresného krízového štábu, sa obmedzuje počet veriacich na
sv. omšiach. V bazilike sú nanovo vyznačené miesta len sa sedenie, toto nariadenie platí do 3. novembra. Dodržiavame všetky epidemiologické opatrenia, dezinfekcia rúk pri vchode, povinnosť nosenia rúška, nepodávanie rúk a rozdávanie Eucharistie do rúk - okrem prípadov objektívnej nemožnosti. Stále, samozrejme, platí všeobecný dišpenz od povinnej účasti na nedeľnej sv. omši.
Nedeľná sv. omša o 8.00 hod je pre seniorov.      
2.    Dnes je slávnosť Krista Kráľa.  Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia, určenej na tento sviatok, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.
3.    Ešte tento týždeň sa dajú v kancelárii farského úradu kúpiť sviečky za nenarodené deti, cena jednej sviečky je symbolické 1 €. Kúpou sviečky prispejete na Fórum života, ktoré sa zaoberá vzdelávaním a osvetou v oblasti ochrany života ako aj konkrétnou pomocou pri riešení ťažkých životných situácií žien a detí.  
4.    Na budúcu nedeľu bude jesenná zbierka na charitu. Arcidiecézna charita Košice podáva pomocnú ruku viac ako 4500 jednotlivcom a rodinám v núdzi prostredníctvom 50 druhov služieb. Aj vďaka štedrosti veriacich dokážeme zachovať služby v týchto náročných časoch. Pomôžte podporou v pravidelnej jesennej zbierke na charitu. Všetky informácie o zbierke a možnostiach podpory nájdete na stránke: charita-ke.sk.   

Modlitba za zosnulých:
Tento týždeň si Pán života povolal k sebe do večnosti 87-ročnú Helenu Melničekovú, 82-ročnú Helenu Balberčákovú. Odpočinutie večné daj im, Pane, a svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.