FARSKÉ OZNAMY

10. 11. 2019 – 16. 11. 2019


1.    Dnes o 15.00 hod. pozývame do KKD všetky deti na stretnutie spoločenstva detí eRko.  
2.    Vo všetkých kostoloch arcidiecézy v nedeľu 17. novembra bude Dobročinná zbierka sv. Alžbety. Za Vaše milodary, ktoré budete môcť vložiť do pokladníc pri vchodoch, Pán Boh zaplať.
3.    V pondelok 18. novembra o 18.00 hod. sa v Prešove, Tatran handball aréne uskutoční  koncert pre mládež v rámci projektu Godzone Tour 2019. Bližšie informácie nájdete na ich internetovej stránke.  
4.    Pozývame všetkých, ktorí sa chcú zabaviť pri dobrej hudbe, na Katarínsku veselicu dňa 23. 11. 2018 o 16.00 hod. v KKD.   
5.    Na budúcu nedeľu 17. novembra pri príležitosti 30 výročia nežnej revolúcie, sa uskutoční po sv. omši o 11.00 hod. kladenie venca pred KKD.  
                    


Tento týždeň si Pán života povolal k sebe do večnosti: 75-ročného Ivana Vysokého, 42-ročného Jana Nahaja, 89-ročného Jana Palenčíka. Odpočinutie večné daj im, Pane, a svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.