FARSKÉ OZNAMY

01.03. 2020 – 07. 03. 2020

1.    Dnes je celoslovenská jarná zbierka na charitu. Svoje milodary môžete zložiť do pokladníc pri vchodoch do baziliky.
2.    Dnes je prvá nedeľa mesiaca. Po popoludňajšej ružencovej pobožnosti bude výmena ružencových tajomstiev. Zároveň bude až do večernej svätej omše k tichej poklone vyložená Sviatosť oltárna.
3.    V týždni pred prvým piatkom mesiaca budeme spovedať každý deň ráno od 6.00 a večer od 17.30 hod.
4.    V prvý piatok mesiaca, 1. marca, bude od poludnia až do večernej svätej omše k tichej poklone vyložená Sviatosť oltárna.
5.    V tomto týždni pripadá prvá sobota mesiaca. Fatimská ružencová pobožnosť začne o 9.00 hod., po nej bude svätá omša a eucharistická poklona.
6.    Od pondelka 2. marca prijímame úmysly svätých omší na mesiace apríl, máj a jún 2020.
7.    Na budúci týždeň v stredu, piatok a v sobotu sú jarné kántrové dni. Záväzný je jeden deň. Obsahom jarných kántrových dni je: Príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu.      
8.    V období Veľkého pôstu vás srdečne pozývame na spoločné pobožnosti Krížovej cesty, ktoré sa v našej bazilike konajú v stredu o 17.30 hod. pre deti, v piatok o 17.30 hod. pre mládež a v nedeľu o 14.30 hod. Na budúcu nedeľu nás krížovou cestou bude sprevádzať lektori našej farnosti.           
9.    Pozývame manželov, ktorí tohto roku prežívajú 25. výročie manželstva, aby sa prihlásili v kancelárii farského úradu.
10.    Aj tento rok môžete poukázať 2 % z dane pre občianske združenie BAZILIKA VRANOV, ktorého náplňou je zachovávanie kultúrnych hodnôt a rozvíjanie rôznych aktivít v našej bazilike a farnosti. Potrebné tlačivá si môžete vyzdvihnúť pri vchodoch do baziliky, na našej internetovej stránke a v kancelárii.
11.    OZ Dobré srdce - organizuje pri dopoludňajších sv. omšiach v nedeľu 08. marca v našej bazilike charitatívny predaj. Kúpou ručne vyrobených mydielok, ružencov a obalov na modlitebné knihy podporíte osamelé mamičky z krízového centra a ľudí bez domova. Za každý dar Pán Boh zaplať!  
12.    Na budúcu nedeľu, bude odpustová slávnosť v nemocničnej kaplnke sv. Jána z Boha, rehoľníka. Svätá omša sa začne o 11.00 hod., slávnostný kazateľ bude Štefan Albičuk, vranovský dekan.    
13.     Nácvik speváckeho zboru Lumen bude v pondelok 2. marca o 17.30 hod. v KKD

    

Modlitba za zosnulých:
Tento týždeň si Pán života povolal k sebe do večnosti: 81- ročnú Veronu Stariatovú, 77- ročnú Máriu Kaščakovú, 55- ročného Pavla Jenčka, 81-ročného Jozefa Štecáka, 27- ročného Matúša Ihnáta. Odpočinutie večné daj im, Pane, a svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.