FARSKÉ OZNAMY

02. 10. 2022 – 08. 10. 2022

  1. Dnes je prvá nedeľa mesiaca. Po popoludňajšej ružencovej pobožnosti bude výmena ružencových tajomstiev v KKD. Zároveň bude až do večernej svätej omše k tichej poklone vyložená Sviatosť oltárna.
  2. Upozorňujeme, že z dôvodu odpustovej slávnosti sv. Františka na Juhu, nebude dnes v našej bazilike svätá omša o 11.00 hod..
  3. V týždni pred prvým piatkom mesiaca budeme spovedať každý deň, ráno od 6.00 hod. a večer od 17.30 hod..
  4. Mesiac október je obzvlášť zasvätený Panne Márii Ružencovej. Počas celého októbra sa budeme v našej baziliky spoločne modliť túto modlitbu počas ružencovej pobožnosti, ktorá bude vo všedné dni o 17.30 hod., vo štvrtok začne večeradlom o 17.00 hod. v sobotu o 18.00 hod. a v nedele o 14.30 hod..
  5. Kalendáre a podielové knihy pre členov Spolku svätého Vojtecha budú vydávané do 31. októbra podrobnosti na plagátoch. Členský poplatok je 8 €.
  6. Rodičov detí tretieho ročníka ZŠ, ktoré chcú ísť v tomto školskom roku na prvé sväté prijímanie prosíme o vyplnenie prihlášky a odovzdanie jej v sakristii alebo kancelárii.
  7. V kancelárii farského úradu je možné zakúpiť si kalendár Božieho milosrdenstva. Cena je 3 €.  
  8. Dnes po svätej omše o 9.30 hod. bude obrad prijatia nových členov do Bratstva anjelov strážcov.
  9. V sobotu, 8. októbra, o 10.00 hod. sa v KKD uskutoční stretnutie všetkých birmovancov.
  10. Prosíme všetkých členov Ružencového bratstva ako aj nových záujemcov o členstvo, aby si zobrali prihlášky pri vstupoch do kostola. Vyplnené prihlášky odovzdali do krabice pri hlavnom vchode do 28. októbra.