FARSKÉ OZNAMY

24.01. 2021 – 30. 01. 2021

1.    Ďakujeme všetkým darcom za milodary v prospech Dobrej noviny. V tomto roku sa v rámci koledovania vyzberalo v našej farnosti 310 €. Kto by chcel podporiť tento projekt, môže tak ešte urobiť príspevkom priamo na bankový účet Dobrej noviny, ktorý je na stránke bazilikavranov.sk, prípadne dobranovina.sk. Všetkým darcom ďakujeme.