FARSKÉ OZNAMY

13. 10. 2019 – 19. 10. 2019

1.    Od pondelka 14. októbra je možné v sakristii zapísať mená zosnulých, za ktorých sa budeme modliť pri zádušných pobožnostiach v oktáve Všetkých svätých.
2.    Dnes o 15.00 hod. bude v KKD stretnutie spoločenstva eRKo. Pozývame všetky deti.
3.    Na budúcu nedeľu 20. októbra bude celoslovenská zbierka na misie. Svoje milodary na tento účel môžete zložiť do pokladníc pri vchodoch.
4.    Mesiac október je obzvlášť zasvätený Panne Márii Ružencovej. Počas celého októbra sa budeme v našej baziliky spoločne modliť túto modlitbu počas ružencovej pobožnosti, ktorá bude vo všedné dni o 17.30 hod., vo štvrtok začne večeradlom o 17.00 hod. v sobotu o 18.00 hod. a v nedele o 14.30 hod.
5.    V utorok 15 októbra pozývame na stretnutie s laickým misionárom Tomom Edwardsom. Modlitbový večer začneme stretnutím na tému ochrany života o 16.30 hod. v KKD, potom svätá omša o 18.00 hod., po nej bude modlitba Chvál v KKD o 19.15 hod.
6.    Kalendáre a podielové knihy pre členov Spolku svätého Vojtecha budú vydávané od 1. do 30. októbra podrobnosti na plagátoch. Členský poplatok je 8 €.
7.    Organizujeme autobus na Slávnosť Panny Márie Ružencovej do Vyšnej Šebastovej dňa 15. októbra, nahlásiť sa môžete u p. Viňarskej podrobnosti na plagátoch.    
8.    Upozorňujeme, že z dôvodu rekonštrukcie nemocničnej kaplnky, nebude dnes svätá omša o 16.00 hod.
9.    V kancelárii farského úradu-cez týždeň-je možné zakúpiť si kalendár Božieho milosrdenstva. Cena je 2.50 €.