PROGRAM A ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ

V BAZILIKE MINOR NARODENIA PANNY MÁRIE

PROGRAM A ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ

V BAZILIKE MINOR NARODENIA PANNY MÁRIE

 

Nedeľa

25. 07. 2021

6.30 Za obrátenie pre Michal, Ladislav, Ľubomír, Mária
8.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Róberta - 50 rokov
9.30 + Helena, + Jozef      
11.00 Za farníkov  
18.30 Za dobrodincov                      

Pondelok

26. 07. 2021

6.00 + Eva
18.30 + Eugen 

Utorok

27. 07. 2021

6.00 + Dezider, + Gizela
18.30 Poďakovanie za vypočuté prosby pútnikov prichádzajúcich do našej baziliky                     

Streda

21. 07. 2021

6.00 + Juraj  
18.30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Daniel

Štvrtok

22. 07. 2021

6.00 + Helena  
18.30 + Alfonz

Piatok

23. 07. 2021

6.00 + Imrich, + Zuzana 
18.30 + Karol 

Sobota

24. 07. 2021

7.00 + Jozef, + Mária   
18.30 + Anna, + Michal, + Jozef, + Mária