PROGRAM A ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ

V BAZILIKE MINOR NARODENIA PANNY MÁRIE

Nedeľa

29. 03. 2020

6.30 + Mária, + Terézia, + Mária
8.00 + Mária, + Ján, + Ľuboš
9.30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Miroslav
11.00 Za farníkov
18.30 Za dobrodincov    

Pondelok

30. 03. 2020

6.00 + Michal
12.00 Na úmysel darcu
18.00 + Andrej, + Mária      

Utorok

31. 03. 2020

6.00 + Helena
12.00 + Helena, + Jozef
18.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu    

Streda

01. 04. 2020

6.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Jozefa -75 rokov
12.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Mária      
18.00 + Tibor           

Štvrtok

02. 04. 2020

6.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Baranovú    
12.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Vierku – 50 rokov
18.00 + Ján

Piatok

03. 04. 2020

6.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Helenu s rod.
12.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Monika
18.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Barbora – 18 rokov

Sobota

04. 04. 2020

7.00 + sestra Don Bosca/ za ružencové bratstvo
18.30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Vladimíru