PROGRAM A ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ

V BAZILIKE MINOR NARODENIA PANNY MÁRIE

Nedeľa

07. 07. 2019

6.30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Jozefa
8.00 + Magdaléna
9.30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Marcelu s rod.
11.00 Za farníkov
18.30 Za dobrodincov

Pondelok

08. 07. 2019

6.00 + Mária, + Ján, + Mária, + Jakub, + Irena
18.30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Jozefa

Utorok

09. 07. 2019

6.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Jozefa
18.30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Milan

Streda

10. 07. 2019

6.00 + Ján
18.30 + Andrej

Štvrtok

11. 07. 2019

6.00 + Helena, + Pavol, + Ján, + Anna
18.30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Oľga

Piatok

12. 07. 2019

6.00 + Ondrej
18.30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Anna – 50 rokov

Sobota

13. 07. 2019

7.00 + Erika
7.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Tatiana – 55 rokov
18.30 Za zdravie a Božie požehnanie pre