PROGRAM A ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ

V BAZILIKE MINOR NARODENIA PANNY MÁRIE

PROGRAM A ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ

V BAZILIKE MINOR NARODENIA PANNY MÁRIE

 

Nedeľa

26. 06. 2022

6.30 + Pavol, + Ján
8.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Anton a Alžbeta
09.30 + Jozef
11.00 Za farnosť
18.30 Za dobrodincov

Pondelok

27. 06. 2022

6.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Ján
12.00 + Ján, + Marta
18.30 Poďakovanie za vypočuté prosby pútnikov prichadzajúcich do našej baziliky

Utorok

28. 06. 2022

6.00 + Jolana, + Karol
12.00 + Jozef, + Terézia, + Jozef
18.30 + Anna, + Štefan, + Marta, + Jozef

Streda

29. 06. 2022

 

6.00 + Jozef, + Anna
8.00 + Juraj

12.00

Za zdravie a Božie požehnanie pre Petr, Pavol, Maroš s rod.
16.00 + Andrej, + Anna
18.30 Za Farnosť

Štvrtok

30. 06. 2022

6.00 Za zdravie a Božie požehnanaie pre Adrián
12.00 + Andrej, + Anna
18.30 + Žofia

Piatok

01. 07. 2022

6.00 + Valéria, + Štefan
12.00  
18.30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Anna a Ján - 50 výročie sobáša

Sobota

02. 07. 2022

7.00

+ Michal, + Ján, + Marta

9.45 Za ružencové bratstvo
18.30 + Erich