PROGRAM A ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ

V BAZILIKE MINOR NARODENIA PANNY MÁRIE

Nedeľa

13. 01. 2019

6.30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Oľgu
8.00 + Jozef
10.30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Rastislava
10.30 Za farníkov
18.30 Za dobrodincov

Pondelok

14. 01. 2019

6.00 Poďakovanie za milosti pre Pavla a jeho rodinu
12.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Jozef s rod.
18.00 + Irena, + Štefan, + Marián, + Ján

Utorok

15. 01. 2019

6.00 + Ján
12.00 + Pavol
18.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Antona - 50 rokov

Streda

16. 01. 2019

6.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Kamila
12.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Jozefa s rod.
18.00 + Ladislav

Štvrtok

17. 01. 2019

6.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Richarda
12.00 + Mária, + Róbert, + Šarlota
18.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu – 90 rokov

Piatok

18. 01. 2019

6.00 + Andrej
12.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Luciu, Petra, Jozefa
18.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Laura – 18 rokov

Sobota

19. 01. 2019

7.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Bohu známu rodinu
18.30 + Irena