PROGRAM A ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ

V BAZILIKE MINOR NARODENIA PANNY MÁRIE

Nedeľa

24. 03. 2019

6.30 + Eliška, + Igor
8.00 + Mária
9.30 + Štefan
11.00 Za farníkov
18.30 Za dobrodincov

Pondelok

25. 03. 2019

6.00 + Pavol
12.00 + Alžbeta, + Ondrej, + Alžbeta
18.00 + Marián

Utorok

26. 03. 2019

6.00 + Pavol, + Emília
12.00 + Andrej
18.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Róbert – 15 rokov

Streda

27. 03. 2019

6.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Bohu známu rod.
12.00 + Ján, + Mária
18.00 Poďakovanie za vypočuté prosby pútnikov prichádzajúcich do našej baziliky
18.00 + Jozef, + Mária, + Jozef

Štvrtok

28. 03. 2019

6.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Bohu známu rod.
12.00 + Mária, + Ján
18.00 + Ján

Piatok

29. 03. 2019

6.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Bohu známu rod.
12.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Miroslav
18.00 + Michal

Sobota

30. 03. 2019

7.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Angela – 70 rokov
18.30 + Jozef, + Jozef