PROGRAM A ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ

V BAZILIKE MINOR NARODENIA PANNY MÁRIE

Nedeľa

19. 08. 2018

6.30 O Dar viery pre mladých v spoločenstve
8.00 + Alžbeta, + Ján
09.30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Sáru
11.00 Za farníkov
18.30 Za dobrodincov

Pondelok

20. 08. 2018

6.00 + Andrej, + Magdaléna
6.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Magdalénu
18.30 + Marta

Utorok

21. 08. 2018

6.00 + Michal, + Albína
18.30 + Helena, + Jozef, + Ivan

Streda

22. 08. 2018

6.00 + Helena, + Ján, + Mária, + Juraj
18.30 + Žofia, + Žofia

Štvrtok

23. 08. 2018

6.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Bohu známu rodinu
18.30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Ján

Piatok

24. 08. 2018

6.00 + Bartolomej
18.30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Ruženu a František – 40 rokov manželstva

Sobota

25. 08. 2018

7.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Bartolomej
18.30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Samuel a Ján