PROGRAM A ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ

V BAZILIKE MINOR NARODENIA PANNY MÁRIE

Nedeľa

18. 08. 2019

6.30 + Anna
8.00 + Mária
9.30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Helenu – 74 rokov
11.00 Za farníkov
18.30 Za dobrodincov

Pondelok

19. 08. 2019

6.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Oliver
18.30 + z rod. Skybovej, Čačkovej, Alexovičovej
18.30 Za zdravie a Božie požehnanie pre manželov Federika a Milan

Utorok

20. 08. 2019

6.00 + Štefan, + Margita, + Ján
18.30 + Marián
18.30 Za zdravie a Božie požehnanie pre manželov Tatiana a Gerlando 25 r. manželstva

Streda

21. 08. 2019

6.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Stanislav
18.30 + Andrej

Štvrtok

22. 08. 2019

6.00 + Žofia      
18.30 + z rod. Naštovej

Piatok

23. 08. 2019

6.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Tatiana
18.30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Viera

Sobota

24. 08. 2019

7.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Ružena a Tatiana
18.30 + Štefan