PROGRAM A ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ

V BAZILIKE MINOR NARODENIA PANNY MÁRIE

PROGRAM A ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ

V BAZILIKE MINOR NARODENIA PANNY MÁRIE

 

Nedeľa

28. 06. 2020

6.30 + Ján, + Alžbeta
8.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Bohu známu rodinu  
10.00 1. sv. prijímanie
12.30 Za farníkov    
18.30 Za dobrodincov  

Pondelok

22. 06. 2020

6.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Agnesa, Milan, Daniel
8.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Júlia, Silvia, Ján
12.00 + Peter
16.00 + Anna, + Jozef
18.30 + Dezider, + Mikuláš, + Jozef, + Štefan, + Marcel      

Utorok

30. 06. 2020

6.00 + Jozef
12.00 + Štefan        
18.30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Ján    

Streda

01. 07. 2020

6.00 + Anton
18.30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Annu – 60 rokov      

Štvrtok

02. 07. 2020

6.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Apolónia
18.30 + Ján

Piatok

03. 07. 2020

6.00 + Michal
18.30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Krivakovú a Patrika

Sobota

04. 07. 2020

7.00 + Ján
9.45 Za ružencové bratstvo
18.30 + Mária, + Pavol, + Jozef