PROGRAM A ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ

V BAZILIKE MINOR NARODENIA PANNY MÁRIE

Nedeľa

08. 12. 2019

6.30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Bohu známu rodinu
8.00 + Mária, + Michal
9.30 + Jozef, + Michal, + Jozef
11.00 Za farníkov
18.30 Za dobrodincov    

Pondelok

09. 12. 2019

6.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Vladimír s rod.
8.00 + Helena
12.00 + Erika
16.00 + Anton
18.30 Za farníkov      

Utorok

10. 12. 2019

6.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Katarínu
12.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Gabriela- 70 rokov
18.00 + Ján    

Streda

11. 12. 2019

6.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Valéria s rod.
12.00 + Anna, + Šimon        
18.00 + Jozef, + Mária, + Jozef           

Štvrtok

12. 12. 2019

6.00 + Michal, + Anna      
12.00 + Mária, + Ladislav
18.00 + Marta  

Piatok

13. 12. 2019

6.00 + Juraj
12.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Peter s rodinou
18.00 + Ján  

Sobota

14. 12. 2019

7.00 + Michal, + Jolana, + Karol
18.30 + Erika