PROGRAM A ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ

V BAZILIKE MINOR NARODENIA PANNY MÁRIE

Nedeľa

23. 09. 2018

6.30 + Eliška, + Igor
8.00 + Michal
9.30 Za zdravie a Božie požehnanie pre rod. Čonkovú
10.30 Za farníkov
18.30 Za dobrodincov

Pondelok

24. 09. 2018

6.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu
12.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Martina a Annu
18.30 + Alžbeta, + Ondrej, + Alžbeta
18.30 + Marta, + Jozef

Utorok

25. 09. 2018

6.00 + František, + Emília, + Tibor, + Verona
12.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Eduard – 80 rokov
18.30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Martu – 60 rokov

Streda

26. 09. 2018

6.00 + Ján, + Margita, + Anna, + Štefan
12.00 + Ján, + Vojtech
18.30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Adriana

Štvrtok

27. 09. 2018

6.00 + Mária
12.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Annu a Annu
18.30 Poďakovanie za vypočuté prosby pútnikov prichádzajúcich do našej baziliky

Piatok

28. 09. 2018

6.00 + Magdaléna
12.00 + Michal, + Anna
18.30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Barboru a Michala

Sobota

29. 09. 2018

7.00 + Michal
18.30 + Slavomír