PROGRAM A ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ

V BAZILIKE MINOR NARODENIA PANNY MÁRIE

PROGRAM A ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ

V BAZILIKE MINOR NARODENIA PANNY MÁRIE

 

Nedeľa

25. 10. 2020

6.30 Za obrátenie pre Michala, Ladislava, Petra a Máriu
8.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Annu
9.30 + Margita  
11.00 Za farníkov
18.30 Za dobrodincov  

Pondelok

26. 10. 2020

6.00 + Magdaléna, + Michal, + Bernard
12.00 + Anna, + Michal, + Helena
18.00 + Alžbeta, + Ondrej, + Alžbeta            

Utorok

27. 10. 2020

6.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Cyril a Ján
12.00 + Peter
18.00 Poďakovanie za vypočuté prosby pútnikov prichádzajúcich do našej baziliky          

Streda

28. 10. 2020

6.00 + Jozef
12.00 + Anna, + Štefan, + Anna, + Juraj
18.00 + Anna, + Pavol  

Štvrtok

29. 10. 2020

6.00 + Mária  
12.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Ján a Terézia  
18.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Mária          

Piatok

30. 10. 2020

6.00 + Andrej
12.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Bohu známu rodinu
18.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Eva, Radoslav a Hana

Sobota

31. 10. 2020

7.00 O dary Ducha Svätého / + Mária Matinová
18.30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Ján, Katarína