PROGRAM A ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ

V BAZILIKE MINOR NARODENIA PANNY MÁRIE

PROGRAM A ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ

V BAZILIKE MINOR NARODENIA PANNY MÁRIE

 

Nedeľa

16. 05. 2021

6.30 + Michal, + Anna
8.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Zuzana
9.30 + Pavol 
11.00 Za farníkov/ + Magdaléna
18.30 Za dobrodincov                      

Pondelok

17. 05. 2021

6.00 + Michal, + Vlasta, + Ján, + Marta
12.00 + Anna, / + Milada
18.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Lucia a Valéria            

Utorok

18. 05. 2021

6.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Antóniu a rodičov
12.00 + Rudolf / + z rod. Hudakovej a Kunderovej
18.00 + Ján, + Mária                                   

Streda

19. 05. 2021

6.00 + Andrej
12.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Janku s rod.        
18.00 + Helena, + Andrej / Za zdravie a Božie požehnanie pre
Kláru - 18 r.                      

Štvrtok

20. 05. 2021

6.00 + Mária
12.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Karol
18.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Mária

Piatok

21. 05. 2021

6.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Júlia, Sofia, Daniel, Filip
12.00 + Júlia, + Andrej
18.00 + kňaz František Raffač

Sobota

22. 05. 2021

7.00 + Anna
18.30 Za zdravie a Božie Požehnanie pre Urban s rod.