PROGRAM A ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ

V BAZILIKE MINOR NARODENIA PANNY MÁRIE

Nedeľa

26. 11. 2023

6.30 + Antónia, + Juraj, + Mária, + Ján, + Mária
8.00 + Adrián, + Viera  
9.30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Zuzana
11.00 Za farnosť
18.30 Za dobrodincov

Pondelok

27. 11. 2023

6.00 + Jozef
12.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Milána  
18.00 Poďakovanie za vypočuté prosby pútnikov prichádzajúcich do našej baziliky                                                                            

Utorok

28. 11. 2023

6.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Ištván a Petra s rod.
12.00 + Adam, + Anna
18.00 + Mária, + Jozef

Streda

29. 11. 2023

6.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Petra
12.00 + Valentína
18.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Mária, Samuel, Ján

Štvrtok

30. 11. 2023

6.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Štefan a Marcela s rod.  
12.00 + Karol
18.00 + Mária, + Viliam

Piatok

01. 12. 2023

6.00 + Helena, + Anna, + Michal      
12.00 + Anna, + Ján
18.00 + Peter, + Michal                                                                            

Sobota

02. 12. 2023

7.00 + Oskar, + Helena
9.45 Za ružencové bratstvo
18.30 + Ján, + Mária, + Štefan, + Veronika, + Pavol