PROGRAM A ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ

V BAZILIKE MINOR NARODENIA PANNY MÁRIE

Nedeľa

11. 06. 2023

6.30 + Adela
8.00 + Igor, + Mária, + Anna - v gréckokatolíckom chráme
10.00 Za farnosť – 1. sv. prijímanie
12.30 + Jozef, + Helena
18.30 Za dobrodincov

Pondelok

12. 06. 2023

6.00 + Alexandra
12.00 + Ján, + Anna, + Ľubomír
18.30 + Ján                                                                            

Utorok

13. 06. 2023

6.00 + Marta, + Michal  
12.00 + Ján
18.30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Tibor                                    

Streda

14. 06. 2023

6.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Mária  
12.00 + Vladimír, + Drahomíra
18.30 + Pavlína

Štvrtok

15. 06. 2023

6.00 + Mária, + Peter  
12.00 + Alžbeta, + Žofia
18.30 + Vladislav, + Michaela

Piatok

16. 06. 2023

6.00 + Adrián, + Viera
12.00 + Vojtech, + Vilma
18.30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Magdaléna

Sobota

17. 06. 2023

7.00 + Pavol, + Milka
18.30 + Anna