PROGRAM A ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ

V BAZILIKE MINOR NARODENIA PANNY MÁRIE

Nedeľa

19. 05. 2019

6.30 + Eliška, + Igor
8.00 + Marián, + Ján
10.00 1. sv. prijímanie
12.30 Za farníkov
18.30 Za dobrodincov

Pondelok

20. 05. 2019

6.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Karola
12.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Adam, Simona, Martina
18.00 + Marián
18.00 + Helena

Utorok

21. 05. 2019

6.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Miroslavu
12.00 + Mária, + Michal
18.00 + Pavol, + Ján, + Jozef

Streda

22. 05. 2019

6.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Agnesu
12.00 + Júlia, + Andrej
12.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Dušana a Magdu
18.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Júliu

Štvrtok

23. 05. 2019

6.00 + Oskar, + Helena
12.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Petra a Vieru
18.00 + Michal, + Jozef

Piatok

24. 05. 2019

6.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre kňaza Mariana
12.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Peter a Janka
18.00 + Michal

Sobota

25. 05. 2019

7.00 + kňaza Františka Rafáča
18.30 + Ján, + Terézia, + Mária, + Božena, + Marián