Ďalšou aktivitou, o ktorej chcem informovať, je spoločenstvo Modlitby matiek. V súčasnosti je nás v tomto spoločenstve združených 24.

Sme rozdelené do piatich skupín, ktoré sa na modlitbu schádzajú každá skupinka osobitne raz týždenne v určený deň a hodinu. Povzbudené slovami „Proste a dostanete! Lebo každý, kto prosí, dostane" na stretnutí sa modlíme za svoje deti v jednote sŕdc a myslí. Odovzdávame ich do Ježišových rúk, aby on mohol konať v ich životoch. My mamy z farnosti Sever sa však modlíme nielen za naše deti, ale aj za deti celého sveta.

Raz za štvrťrok sa stretávame spoločne na modlitbovom trojdní a v týchto dňoch sa spájame s matkami z viac ako 100 krajín z celého sveta.

Helena Bačová