Svätá Eucharistia završuje uvádzanie do kresťanského života. Tí, čo boli krstom povýšení na hodnosť kráľovského kňazstva a birmovaním hlbšie pripodobnení Kristovi, prostredníctvom Eucharistie majú s celým spoločenstvom účasť na samej Pánovej obete. „Náš Spasiteľ pri Poslednej večeri v tú noc, keď bol zradený, ustanovil eucharistickú obetu svojho tela a svojej krvi, aby ňou v priebehu vekov trvale zachoval obetu kríža, kým nepríde, a aby tak zveril Cirkvi, milovanej Neveste, pamiatku svojej smrti a svojho zmŕtvychvstania: sviatosť milosrdenstva, znak jednoty, puto lásky, veľkonočnú hostinu, pri ktorej prijímame Krista, duša sa napĺňa milosťou a dostávame závdavok budúcej slávy.“ (KKC 1322-1323)
Príprava na prvé sväté prijímanie

Príprava detí prebieha systematicky počas vyučovania náboženskej výchovy na základnej škole od 1. ročníka. Rodičia žiakov 3. ročníka odovzdajú záväzné prihlášky na farský úrad. Termín rozdania prihlášok je vždy ohlásený v čase detskej sv. omše v stredu večer. S prihláškou je potrebné doniesť aj krstný list dieťaťa ak nie je krstené v našej farnosti – Vranov – Sever.  
Podmienky pre slávenie prvého sv. prijímania detí:

1. Účasť na bohoslužbách – streda večer detská sv. omša.
2. Primerané vedomosti
3. Svedectvo o krste