V auguste uplynie 17 rokov od chvíle, keď s požehnaním o. Leandra, ktorý bol v tom čase farárom, vytvorili sme aj v našej farnosti skupinu MZ. Bolo to v roku 1997, blížil sa Jubilejný rok 2000. Oslovili nás slová dnes už zosnulého biskupa Baláža: „Slovensko nezachráni nik, iba Boh, ale on to neurobí bez teba." Boli pre nás povzbudením, aby sme sa aj my aktívne zapojili do Modlitbového zápasu, to znamená do duchovného boja.

S pomocou Panny Márie sa nám za krátky čas, v priebehu týždňa, podarilo zapojiť do modlitby 23 ochotných sŕdc z našej farnosti, ktoré chceli venovať svoj čas a v nočných hodinách aj spánok svojmu Bohu.

Svätý Bernard hovorí: „Modlitba vytrvalá, pokorná a vrúcna dosiahne bez pochýb nebo, z ktorého sa nikdy nevráti nevyslyšaná." Preto aj my vytrvalo a s dôverou vysielame k nebu svoje prosby a ďakujeme za ich vypočutie.

Pred 7-dňovou strážou (v nedeľu) sa stretneme, vylosujeme si úmysly, za ktoré sa budeme modliť. Po slovách povzbudenia a vzájomného zdieľania s odhodlaním začíname ďalší týždeň prosbami za obrátenie, duchovné prebudenie, za záchranu Slovenska a potom pripájame aj naše úmysly. Čas venovaný Bohu sme nazvali Hodinou lásky – lásky k Bohu a blížnym.

Za tie roky sa naša modlitbová skupina rozrástla. Teraz je nás 34. Ďakujeme Bohu za požehnanie a za silu, ktorú nám dáva, aby sme vytrvali. Dúfame, že o tri roky oslávime už 20 rokov nepretržitého Modlitbového zápasu v našej farnosti.

Helena Bačová