Čím je modlitba za nenarodené deti?

- je modlitbou za ochranu nenarodeného dieťaťa
- je pomocou pre osoby trpiace v dôsledku spáchania hriechu interrupcie

Modlitba za nenarodené deti
25. marec – 9 mesiacov- 25. december

a)    1 desiatok sv. ruženca
b)    každodenná modlitba

Pane Ježišu na príhovor tvojej Matky,  Márie, ktorá ťa porodila s láskou tiež na príhovor sv. Jozefa, človeka viery, ktorý sa staral o Teba po narodení, prosím ťa za toto nenarodené dieťa, ktoré duchovne adoptujem a ktoré sa nachádza v nebezpečenstve záhuby. Prosím, daj rodičom lásku a odvahu, aby svoje dieťa nechali pri živote, ku ktorému si ho Ty sám predurčil.

c)    dodatočné modlitby