vo všedné dni
6:00 / 12:00 / 18:30

v sobotu
7:00 / 18:30

v nedeľu
6:30 / 8:00 / 9:30 / 11:00 / 18:30

prikázané sviatky vo všedný deň
6:00 / 8:00 / 12:00 / 16:00 / 18:30