Počas siedmeho dňa nášho putovania sa zamýšľame nad sv. Jozefom ako človekom činu. Žiaden zo štyroch evanjelistov nezaznamenal ani jedno jeho slovo. Azda to znamená, že nič o ňom nevieme? Práve naopak. Keď raz svätý František evanjelizoval mesto so svojím spolubratom, ten sa divil, keď už po prechode mestom nepovedali ani jedno slovo o Ježišovi.

      Drahí spolupútnici, v dnešný deň pod znamením Premenia Pána sa k nám prihovárala celá príroda, keďže sa nám ukázalo aj slnko po dlhšom čase a prestalo pršať. Tak ako pre mnohé národy pred Kristom slnko bolo znamením toho, čo je Božie, tak aj prví kresťania prijali tento symbol a nazvali Krista "Slnkom nezachádzajúcim".

      Pozdravujeme,
dnes sme drahí spolupútnici úspešne vykročili na cestu k Panne Márii už od rána po poľskej zemi. Niekedy je nám aj ľúto, keď nám mnohí pútnici rozprávajú o rôznych miestach okolo trate, ktoré nie vždy môžeme navštíviť, np. Krynica-Zdrój. Čo sa týka počasia tak bez zmeny 😃 ...

      Drahí pútnici,
ešte sme na púti nespievali "nech padá dážď", a asi aj viete prečo 😃 ... Pomimo všetkých prekvapení ideme ďalej, hoc v malom počte, čomu sa mnohí náramne čudujú, ale všetkých upevňujeme, že sa to zmení.

      Drahí spolupútnici. Dnes sme v Gaboltove s veľkou radosťou vítali niektorých pútnikov, ktorí s nami putovali predchádzajúce roky a nás vítali radostné tváre domácich. Ďakujeme za veľkú podporu a nádej, ktorú ste vzbudili v našich srdciach.