Milí priatelia, farníci a predovšetkým pútnici našej vranovskej pešej púte do Čenstochovej🙂. Zo srdca sa Vám chcem poďakovať za všetko...

Pútnikom za obetu 🙂 a odvahu. Vám všetkým za modlitby a duchovnú prítomnosť. Bola to duchovná obnova po ceste... Ďakujem, že ste a nenachádzam slová, ako prejaviť svoju vďačnosť... Vlado a Lukáš, vďaka, že ste. Dominika a Peťo, vďaka za Váš spev počas svätých omší a počas putovania. Anička, vďaka za riadenie dopravy. Janko diki, že si nás podporoval svojou obrovskou skúsenosťou. Pán doktor Cyril Fedor, vďaka Vám aj celej Vašej rodine...🙂
Ešte raz vďaka všetkým za všetko...

Pozdravujem,
o. Konrad Blicharski OSPPE