Počas vianočných sviatkov sme sa snažili, ako každý rok, zorganizovať koncert. Niečo, čo by ľudí potešilo, pohladilo vo vianočný čas na duši a zároveň im pripomenulo, aké je krásne byť počas tohto obdobia v kruhu svojej rodiny. Preto sme spolu s dirigentkou a spoluvedúcou zboru Katkou Lehončákovou rozmýšľali, aký charakter dať tohtoročnému koncertu. Mal to byť tradičný bambiňácky koncert s doprovodom živej muziky.

Myslím, že nie jeden veriaci našej farnosti si spomenie na detské hlásky ozývajúce sa pravidelne každú stredu, hlasy mladých, ktoré máte šancu počuť každý piatok, hlasy, ktoré vás mnohých sprevádzali pri vašom „áno" v ten najkrajší deň, hlas zboru chváliaci Boha vždy v nedeľu. Áno, hádate správne. Spev zboru Bambino Luci (Deti svetla) si pravdepodobne mnohí z vás už nevedia od svätých omši odmyslieť. Stal sa neoddeliteľnou súčasťou tejto farnosti. Veď napokon je tu pre vás už dlhých, krásnych 31 rokov.