Vianočný koncert Márie Čírovej a Roba Opatovského vo Vranove nad Topľou nebol iba o známych vianočných hitoch obidvoch umelcov. Pieseň Vianoce si s nimi zaspieval aj farský detsko-mládežnícky spevácky zbor Bambino luci.

     Na oslavu dňa detí sme nezabudli ani my ,Bambiňáci. A  preto sme sa my starší rozhodli pripraviť pre našich mladších speváckych kolegov dobrodružný výlet. Dokonca bol oveľa väčším dobrodružstvom, ako sme sami plánovali.

     Autá sú naštartované, batožina naložená a pred nami 400 kilometrov. Väčšinou sa cez víkend ľudia presúvajú zo západu na východ, ale my sme iní. Pred nami sa črtal jasný cieľ našej cesty – bazilika s dvoma vežami – Národná bazilika v Šaštíne.

     Každoročný vianočný koncert zboristov Bambiňákov nesmel chýbať ani minulý rok. Počas týchto Vianoc sme sa rozhodli, že náš talent chceme ukázať aj v iných mestách a farnostiach. Začali sme sa tak usilovne pripravovať a nacvičovať od novembra. Naše nácviky boli pohodové, zábavné, no ku koncu aj napäté kvôli chorobe, ktorá neobišla ani jedného z nás.