Objavovali sme tajomstvo veže

S odhodlaním sa aj naše stretko Veselé vranky vybralo objavovať záhadu našej veže. Počas 3 stretiek sme sa snažili vypátrať, prečo veža nemá schody, záhadu ohnutej veže a tajomstvo, ktoré ukrýva samotná veža. Pri plnení úloh sme sa zoznámili s čnosťou vytrvalosť, ktorá nám bola užitočná počas stretiek a tak sme nemali problémy a rýchlo sme vylúštili záhady. Vytrvalosť sa nám tak zapáčila, že sme sa rozhodli, že ju budeme využívať stále a budeme vytrvalí v konaní dobra. Z tohto dôvodu pripravujeme vystúpenie, ktorým chceme potešiť naše okolie. Počas tejto kampane deti zbierali plastové vrchnáky, tie sme poslali chlapčekovi Tobiaskovi, aby sme mu pomohli zaplatiť rehabilitáciu.

Radostnou cestou svedectva viery kráčame spolu malí i veľkí.

Detská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou registrovaná na Ministerstve vnútra SR ako občianske združenie od roku 1990. Základom činnosti hnutia je pravidelná mimoškolská práca s deťmi malých spoločenstvách – stretkách – skupinkách. Program eRka zabezpečujú vyškolení dobrovoľníci. Združuje viac ako 8000 členov a patrí k najväčším organizáciám, ktoré na Slovensku pravidelne a systematicky pracujú s deťmi a mladými.