rodinny ples2016

Môj, v poradí už tretí ples. A nikdy sa ho neviem dostatočne nabažiť... Už teraz sa teším na ten nasledujúci.

Ale pekne od začiatku!

14.február. V liturgickom kalendári je to sviatok sv. Cyrila a sv. Metoda, patrónov Európy, hoci na Slovensku sviatok týchto vierozvestov slávime 5. Júla aj ako štátny sviatok. Mnohým sa však tento deň spája, podľa občianskeho kalendára, so sviatkom sv. Valentína. No tohto roku to bol v našej farnosti ešte o čosi výnimočnejší deň. Dlho spomínaná udalosť- FARSKÝ PLES. Očakávania obrovské. Prípravy vrcholili. V každom rástlo napätie, ako táto noc dopadne. Je týždeň pred začiatkom Veľkého pôstu. A nastal deň D ...