14.február. V liturgickom kalendári je to sviatok sv. Cyrila a sv. Metoda, patrónov Európy, hoci na Slovensku sviatok týchto vierozvestov slávime 5. Júla aj ako štátny sviatok. Mnohým sa však tento deň spája, podľa občianskeho kalendára, so sviatkom sv. Valentína. No tohto roku to bol v našej farnosti ešte o čosi výnimočnejší deň. Dlho spomínaná udalosť- FARSKÝ PLES. Očakávania obrovské. Prípravy vrcholili. V každom rástlo napätie, ako táto noc dopadne. Je týždeň pred začiatkom Veľkého pôstu. A nastal deň D ...

Odbilo 6 hodín večer. Najprv svätá omša. Nielen preto, že tak sa to patrí! No a po sv. omši nasledovalo oficiálne otvorenie, privítanie, požehnanie jedál vdp. Farárom o. Rastislavom. Každý si mohol všimnúť a obdivovať precízne vyzdobenú sálu KKD, kde všetko dokonale ladilo a malo svoje miesto. Po predjedle a hlavnom jedle už nasledovala voľná zábava. DJ-ov vystriedala ,,živá hudba“. Bola to farská kapela, ktorá zahrala niekoľko ľudoviek. Svojím programom nám večer spríjemnili aj mažoretky a folklórny súbor Lipovec. Neskôr sa prítomní mali možnosť občerstviť pri bohato obložených švédskych stoloch. Nechýbala ani tombola. Bolo rozdaných približne 60 cien. Ľudia sa zabávali do skorého rána, a mnohým sa ani o takomto čase nechcelo odísť.

Ja ako účastník som si všímala spokojnosť na tvárach ľudí, ktorí sa hodiny a hodiny dokázali bez prestávky zabávať. Dúfam, že o rok bude minimálne taká dobrá zábava ako tohto roku. Myslím, že sme veľmi pekne ukončili Cezročné obdobie a s radosťou v srdciach a dobrými úmyslami vstúpili do obdobia pôstu.

Erika Kušnírová

Farský ples