Tradične v Bazilike Narodenia Panny Márie vo Vranove nad Topľou sa konali na Štedrý deň dve vigilijné sv. omše. Jedna o 22.00 hod a druhá o 24.00 hod.  Polnočnú sv. omšu celebroval farár a rektor baziliky o. Rastislav Ivanecký OSPPE. Spolu v koncelebre boli s ním otcovia o. Leander Pietras OSPPE a o. Andrzej Kucharski OSPPE. V homílii o. Rastislav zdôraznil význam narodenia Božieho Syna pre celé ľudstvo, pre každého človeka: .... My sme Božie deti a dediči jeho kráľovstva – nie kvôli našej dokonalosti, ale vďaka jeho milosti....

Sv. omšu o 22.00 hod svojím spevom sprevádzal farský zbor Lumen a sv. omšu o 24.00 hod farský detsko-mládežnícky zbor Bambino Luci.
Na záver sv. omše pri zhasnutých hlavných svetlách baziliky a za ligotania svetielok na stromčekoch  mohutne zaspievalo celé spoločenstvo prítomných veriacich v chráme pieseň Tichú noc.

Polnočná svätá omša