Vo vranovskom dekanáte biskupi zvolili za privilegovaný chrám s Bránou milosrdenstva baziliku minor. Slávnostná sv. omša s liturgiou otvárania Brány milosrdenstva  sa konala v nedeľu 13. decembra 2015 o 11. 00 hod. Hlavným celebrantom a zároveň kazateľom bol generálny vikár košického arcibiskupstva, Mons. Pavol Dráb. V koncelebre boli s ním kňazi z vranovského dekanátu a domáci otcovia pavlíni. Kazateľ vo svojej homílii zdôraznil, že nejde ani tak o otváranie brány, ale hlavne o otváranie našich sŕdc Kristovi. V tomto mimoriadnom svätom roku by sme mali uznať svoju hriešnosť, oľutovať zlé skutky a ochotne konať dobro, podľa ktorého ostatní spoznajú, že sme naozaj Kristovi.

Sv. omšu svojím spevom obohacoval farský zbor Lumen.  Na záver za prijatie pozvania a povzbudivé slová poďakoval farár o. Rastislav Ivanecký OSPPE a za veriacich p. A. Mydlová.

Od teraz, každý pútnik, pri vstúpení do Baziliky minor Narodenia Panny Márie vo Vranove nad Topľou môže za týchto podmienok získať v ňom úplné odpustky:

 1. PREJSŤ BRÁNOU MILOSRDENSTVA
 2. VYSPOVEDAŤ SA
  Spoveď možno vykonať niekoľko dní pred tým; jedna spoveď stačí pre získanie viacerých úplných odpustkov, ak sa medzičasom nedopustíme hriechu.
 3. PRISTÚPIŤ K SVÄTÉMU PRIJÍMANIU
  Podľa možnosti pristúpiť v ten istý deň; k novému získaniu úplných odpustkov je potrebné znova k svätému prijímaniu
 4. POMODLIŤ SA NA ÚMYSEL SVÄTÉHO OTCA
  Stačí raz Otče náš, Zdravas a Sláva Otcu.
 5. ÚPLNÉ ODPUSTKY
  Môže ich získať len ten, kto ľutuje všetky (aj všedné) hriechy a je rozhodnutý chrániť sa v budúcnosti všetkých (i všedných) hriechov.

Otvorenie brany milosrdenstva