Úcta k ostatkom svätcov je stará ako Cirkev samotná. Veriacemu človeku by malo byť zrejmé, že relikvia nie je talizman, ale že je to niečo, čo uctievame kvôli človeku, ktorý za života žil v úzkom spojení s Ježišom Kristom. Jeho blízky vzťah s Bohom má byť inšpiráciou pre náš život.  Úcta k jeho ostatkom, alebo k jeho veciam nám v spojení s modlitbou slúžia ako posila, či prostriedok na utvrdzovanie našej osobnej viery.

V dňoch 30.10 - 31.10.2015 sme mali možnosť zúčastniť sa na autobusovej púti do Krakova. Iniciátorom tejto púte bol o. Rastislav Ivanecký OSPPE, farár. Hlavným cieľom bolo priviesť vzácny relikviár sv. Faustíny Kowalskej do našej farnosti Narodenia Panny Márie vo Vranove nad Topľou. Bola to vzácna udalosť, keďže ohlásený nový cirkevný rok 2016 bude zasvätený Božiemu Milosrdenstvu a táto svätica bola pri zrode úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

Veriaci farníci, ktorí sa zúčastnili slávnostnej sv. omše spojenej s odovzdávaním relikviáru s ostatkami svätice, si vypočuli veľmi zaujímavé životné príbehy z úst rehoľnej sestry z Kongregácie sestier matky Božieho Milosrdenstva. Sestra rozprávala o najnovších zázračných uzdraveniach, ktoré sa skutočne odohrali po pokornej modlitbe adresovanej Božiemu Milosrdenstvu s prosbou o orodovanie sestry Faustíny na daný úmysel.

Čo dodať na záver? Svätý Ján Pavol II. povedal v roku 2000 pri svätorečení sr. Faustíny: Ľudstvo nenájde pokoj, kým sa s dôverou neobráti na Božie milosrdenstvo (por. citát z Denníčka).  Inými slovami povedané, cez pobožnosť úcty k Božiemu Milosrdenstvu, Boh dal ľudstvu opäť obrovskú šancu odprosovať ho za svoje hriechy a zároveň dal ľudstvu  ďalšiu úžasnú možnosť vyprosiť si potrebné milosti v tomto živote i po smrti.

Kiežby prítomnosť prinesenej relikvie svätice – našej novej farníčky - nám to všetkým neustále pripomínala.


Veronika Fedorová

Relikvie Faustíny