Sme radi, že aj touto cestou sa môžeme poďakovať o. Rastislavovi Ivaneckému, duchovnému vodcovi Katolíckej jednoty Slovenska, pobočky vo Vranove nad Topľou, za nádhernú púť v rámci Mesiaca úcty k starším, ktorú sme vykonali v dňoch 9.-10. októbra 2015do Turzovky, Tepličky a Rajeckej Lesnej.

O. Rastislav sa vedenia tejto púte od začiatku zhostil priam profesionálne. Poinformoval nás aj o dianí okolo p. Lašutu, ktorý sa už iste teší stretnutiu s Matkou Božou, ktorá sa mu podľa informácií zjavila na Živčákovej hore. Tam bol prednedávnom postavený a 4. 10. 2015 posvätený nádherný nový chrám, zasvätený Panne Márii, Matke Cirkvi, v ktorom sme hneď v prvý deň púte (po modlitbe krížovej cesty) mali možnosť byť prítomní na sv. omši, ktorú za všetkých zúčastnených pútnikov slúžil o. Rastislav.
Na slávenie sv. omše sme mali možnosť dokonale sa pripraviť: vo sviatosti zmierenia sme sa zbavili ťažoby našich hriechov a pomodlili sme sa korunku k Božiemu milosrdenstvu.
Po sv. omši nám na cestu ku Kaplnke zjavenia do rytmu našich krokov ako najkrajší chór znela modlitba sv. ruženca z úst našich pútnikov.
S úryvkom piesne na perách “...keď zaznie v doline zvona hlas, verný ľud slovenský k Matke volá Zdravas´...” spoločne sme sa navečerali v penzióne Kriváň, kde sme boli aj ubytovaní. Nový deň sme začali poďakovaním Pánu Bohu za dary, ktoré nezaslúžene dostávame, a opäť svätou omšou na Živčákovej hore. Po omši sme sa v duchu rozlúčili s Matkou Božou a každý mal možnosť svoje prosby a poďakovania obrátiť k nebu na mieste, kde sa nebo dotýka zeme.
Následne sa náš autobus pustil prudkým kopcom dolu, ale vďaka p. vodičovi sme sa pokojnou jazdou premiestnili do Tepličky, kde sa v Loretánskej kaplnke pri Kostole sv. Martina nachádzajú telesné ostatky Žofie Bosniakovej.
Poslednou zastávkou bola Rajecká Lesná-Frivald, kde sme si prezreli nádherné umelecké dielo Slovenský Betlehem od majstra rezbára Pekaru. Púť sme ukončili sv. omšou v Kostole Narodenia Panny Márie v Rajeckej Lesnej, ktorú za všetkých pútnikov slúžil náš o. Rastislav.
Bola to púť, ktorá povzniesla nášho ducha.
S vďačnosťou za organizáciu a priebeh nášmu o. priorovi – za Katolícku jednotu Slovenska

Mária Ocilková

Turzovka