Tradične aj tento rok 2015 pripravili obetavé farníčky výzdobu z tohoročnej úrody pri bočných oltároch. Hlavná výzdoba bola sústredená  pri oltári sv. Pavla prvého pustovníka. Sv. omša s požehnaním úrody sa konala v nedeľu 27. septembra o 11.00 hod. Celebroval ju kaplán o. Kazimír Kogut OSPPE, ktorý vo svojej homílii zdôraznil vetu z Evanjelia: „Ale pre toho, kto by pohoršil jedného z týchto maličkých, čo veria vo mňa, bolo by lepšie, keby mu zavesili mlynský kameň na krk a hodili ho do mora“. Zároveň poukázal na súčasné ľudské zlozvyky a nedozerné následky pohoršenia.
Medzi bohatými obetnými  darmi bolo symbolických 5 bochníkov chleba i ryby (aj keď iba z piškótového cesta), potom hrozno i víno a nechýbali ani kytičky z obilia.

Hovorí sa, že vďačnosť za Božie dary nás môže stále veľa naučiť. Poďakovania za úrody zeme má pripomínať človeku, že Bohu záleží na celom našom živote, nielen na jeho časti a že človek má za Božie dary vždy poďakovať.

Poďakovanie za úrodu