V pondelok 21.09.2015 mali veriaci možnosť zúčastniť sa na slávnostnej sv. omši so začiatkom o 18.30 hod. pri príležitosti 259. výročia posviacky nášho chrámu. Hlavným celebrantom bol pozvaný hosť vdp. Ľuboš Lipka, farár v Ondavských Matiašovciach. V koncelebre spolu s ním boli otcovia pavlíni: o. Rastislav Ivanecký OSPPE, farár a kapláni o. Leander Pietras OSPPE a o. Andrzej Kucharski OSPPE.  Obrady svojím spevom obohacoval farský zbor Lumen.

Výročie posviacky