V dňoch od 28.8. do 5.8.2015 sa veriaci mali možnosť zúčastňovať na Deviatniku - duchovnej prípravy pred odpustovou slávnosťou, ktorá spočívala v účasti na večernej sv. omši, po ktorej sa spoločne spievali hymny k Vranovskej Panne Márii.
Keďže tohto roku pripadlo 25. výročie opätovného príchodu otcov pavlínov do Vranova, hlavnými celebrantami boli otcovia pavlíni pôsobiaci na Slovensku:  o. Wieslaw Zajac OSPPE – prior v Topoľčanoch (28.8.), provinciál o. Martin Lehončák – pôsobiaci v Topoľčanoch  (29.8.), výnimočný hosť z Poľska o. Arnold Chrapkowski  - generálny predstavený otcov pavlínov v Čenstochovej (30.8.),  o. Róbert Kurowidzki – kaplán v Topoľčanoch (31.8.), o. Michal Nižňanský  – kaplán v Trnave (1.9.), o. Grzegorz Oskwarek – kaplán v Trnave (2.9.), o. Miroslav Hruška – kaplán v Trnave (3.9.), o. Grzegorz Wach – kaplán v Trnave (4.9.).

Deviaty deň v predvečer odpustovej slávnosti sv. omšu celebroval  diecézny kňaz vdp. Martin Telepún, farár z Kračúnoviec - rodák z Vranova nad Topľou.  Touto sv. omšou si pripomenul svoje 25. výročie kňazstva.

Deviatnik pred odpustovou slávnosťou