Vo štvrtok 27. augusta 2015 slávnostnou sv. omšou si naša Farnosť Narodenia Panny Márie vo Vranove pripomenula 307. výročie slzenia obrazu Panny Márie, ktorý je umiestnený na hlavnom oltári. Sv. omšu celebroval Th Dr. Štefan Albičuk, dekan z farnosti Vranov – Juh. V koncelebre spolu s ním boli otcovia pavlíni: o. Rastislav Ivanecký, prior a kapláni o. Leander Pietras a o. Kazimír Kogut, o. Andrej Kucharský.
Hosť vo svojej homílii zdôraznil význam Božej Matky v dejinách Cirkvi a pripomenul dôvody jej zjavení a znamení, ktorými nás Panna Mária vyzýva k obráteniu a pokániu.

V rámci sv. omše sa uskutočnila posviacka novej spovednice, ktorú veriaci nájdu pod chórom. Po sv. omši nasledovala slávnostná procesia s kópiou milostivého obrazu ulicami mesta Vranov, počas ktorej sa veriaci modlili sv. ruženec.

307.výročie slzenia milostivého obrazu