Na základe odporúčaní z tohtoročnej vizitácie a kapitúl domu komunita pavlínov sa rozhodla rozšíriť  možnosti spovednej služby tak, že v našej bazilike dáme do prevádzky novú spovednicu.
Umiestnená bude od polovice augusta pod chórom vľavo. Predpokladaná cena za jej zhotovenie je 5000,-eur. Dobrovoľné príspevky s vďačnosťou privítame. Prispieť môžete aj na číslo farského účtu: 0107888863/0900.

Spovednica