Dňa 21. septembra sme si pripomenuli výročný deň posvätenia baziliky. Slávnostnú sv. omšu celebroval vdp. Jozef Kohút, farár v Skrabskom. Svoju homíliu začal otázkou, ktorý z kostolov pokladáme za najkrajší. Následne sa rečnícky opýtal, ktorý kostol pokladá Boh za najkrajší.

   Nakoniec danú myšlienku uzavrel slovami Ježiša, ktorý o sebe povedal, že On je chrám („zborte tento chrám a za 3 dni ho znovu postavím“). Na záver svojej homílie kazateľ povzbudil prítomných veriacich slovami,   že Boh každého z nás hľadá.   V koncelebre s pozvaným hosťom bol provinciál rádu pavlínov na Slovensku  o. Rastislav Ivanecký OSPPE a kaplán o. Martin Gajarský OSPPE.
                                                                                                                             Veronika F.

Výročie konsekrácie baziliky