Dňa 4. septembra sa veriaci mali možnosť zúčastniť štvrtého dňa deviatnika v našej bazilike. Hlavným celebrantom bol vdp. Ľuboš Lipka, farár v Ondavských Matiašovciach.  Vo svojej homílii, okrem iného, poukázal na skutočnosť, že tak ako naše pozemské matky pri oslavách svojich narodenín v pokročilom veku už neočakávajú žiadne materiálne darčeky, jedine prítomnosť svojich detí pri sebe, podobne, aj naša nebeská matka očakáva pri oslavách na jej počesť od všetkých ľudí hlavne našu prítomnosť blízko pri nej a pri jej drahom Synovi Ježišovi.

Spolu s hosťom kazateľom v koncelebre  boli o. Rastislav Ivanecký OSPPE, provinciál radu pavlínov na Slovensku, o. Kazimír Kogut OSPPE a o. Konrád Blicharski OSPPE. Po skončení sv. omše celý chrám odpspieval hymnus k vranovskej Panne Márii.
                                                                                                                              Veronika F.

Deviatnik - 4 deň