Vigílijná slávnosť Pánovho zmŕtvychvstania sa v bazilike minor vo Vranove nad Topľou začala o 20.00 hod. vonku pred chrámom posvätením Veľkonočného paškálu. Hlavným celebrantom bol o. Rastislav Ivanecký OSPPE provinciál otcov pavlínov na Slovensku. Spolu s ním v koncelebre boli o. Konrád Blicharski OSPPE a o. Martin Gajarský OSPPE.

   Vo svojej homílii o. Konrád, okrem iného, povzbudil veriacich, aby v úvodzovkách „šli do Galileji; tam uvidia Ježiša“. Teda najprv bola Galileja pred zmŕtvychvstaním a potom nová Galilea po zmŕtvychvstaní.  Inými slovami, aby sme prekročili hranice starého života so svojimi zaužívanými, ale nesprávnymi pravidlami, a začali žiť nový život so zmŕtvychvstalým Kristom a s Jeho pravidlami.
Túto slávnosť, tradične svojím spevom duchovne Túto slávnosť, tradične svojím spevom duchovne obohatil farský spevácky zbor Bambino Luci. Na záver o. Rastislav srdečne poďakoval v prvom rade všetkým  tým, ktorí sa zaslúžili o celý priebeh veľkonočných slávností počnúc ozvučenia, kurátorov, asistencie, speváckym zborom, organistom, miništrantom, a nakoniec ňpoprial požehnané Veľkonočné sviatky všetkým  veriacim farnosti.

                                                                                                                  Veronika Fedorová

Biela sobota 2023