Opätovne aj tento rok sa konala ulicami nášho mesta krížová cesta. Vychádzalo sa z farnosti Vranov – Sever: Bazilika narodenia Panny Márie a končilo sa  vo farnosti Vranov – Juh: Kostol sv. Františka z Assisi.  Témou čítaných rozjímaní bola „ rodina“.

Sedem zastavení predčítavali rodičia s rodinami z farnosti Sever a druhých sedem rodičia z farnosti Juh. Napriek nie veľmi priaznivému počasiu sa krížovej cesty zúčastnil pekný počet veriacich.

                                                                                                                  Veronika Fedorová

Krížová cesta mestom Vranov nad Topľou na Veľký piatok 2023