Biskupi Slovenska pozývajú všetkých k spojeniu sa v modlitbách a k vyjadreniu solidarity s trpiacimi následkom zemetrasenia v Turecku a Sýrii.

Podporu na zabezpečenie humanitárnej pomoci je možné poslať prostredníctvom Slovenskej katolíckej Charity na účet SK93 1100 0000 0029 4546 3097, variabilný symbol 5090.

Viac informácií nájdete na: Vyhlasujeme zbierku na pomoc Turecku a Sýrii po ničivých zemetraseniach | Pomoc utečencom (charita.sk)