Po niekoľkých rokoch sa v našej arcidiecéze, v STD Aréne vo Vranove nad Topľou, znova uskutoční Charitatívny hokejový turnaj kňazov a rehoľníkov Slovenska.
Cieľom tohto turnaja je pomôcť mladým ľuďom, ktorí museli opustiť detské domovy a zatiaľ našli útočište v Charitnom dome mládeže vo Vranove nad Topľou.

Svojou účasťou a dobrovoľným príspevkom v podobe vstupného alebo príspevkom na účet (SK86 5600 0000 0093 3043 3002, do správy uviesť CHD VV) nám pomôžete podporiť mladých ľudí, ktorým budeme môcť vytvoriť aspoň nejaké zázemie pre štart do života.

                                             Radoslav Bačo, kaplán v Košice – Šaca, organizátor turnaja.

plagat hokejovy turnaj knazov