Na štedrý deň 24.decembra 2022 sa slávili v bazilike minor Narodenia Panny Márie dve večerné sv. omše. Jedna o 22.00 hod. a druhá tradičná polnočná. Pri sv. omši o 22.00 deti z našej farnosti vytvorili „živý betlehem“ a mládežnícky farský zbor Bambino Luci svojím spevom doprevádzal časti sv. liturgie.

   Hlavným celebrantom bol o. Konrad Blicharský OSPPE, farár a v koncelebre bol diakon Vladimír Bartko OSPPE. Vo svojej homílii o. Konrád, okrem iného, zauvažoval nad myšlienkou,  ako by to vyzeralo v terajšom našom svete bez narodenia Spasiteľa, teda bez žiadnych sviatostí či už spovede, krstu, sv. prijímania ....atď. V tomto kontexte teda vyzdvihol, za aký vzácny dar v tomto narodenom Dieťati máme byť najviac vďační.
 Tradične na záver po sv. omši celý kostol zaspieval vianočnú pieseň Tichú noc.
                                                                                                                              Veronika F.

Vianoce v Bazilike 2022