V skorých ranných hodinách presne o 5.00 bola vyložená Sviatosť Oltárna k tichej poklone. Následne o 5.30 začala modlitba sv. ruženca, ktorý sa modlili členky Večeradla. Prvú rannú omšu odslúžil o. Kazimír Kogut OSPPE o 6.30. Rímskokatolícku sv. omšu vystriedala následne gréckokatolícka sv. omša o 8.00 hod.

Hlavným celebrantom tejto sv. omše bol farár vdp. Harvilko, gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Eucharistie Vranov. Slávnostný sv. ruženec sa pomodlili peší pútnici z Giraltoviec a Trebišova. Záver programu patril slávnostnej sv. omši, ktorú celebroval vdp. Peter Sykora, farár KVP v Košiciach. Vo svojej homílii, okrem iného, povzbudil veriacich k pozitívnemu naladeniu vo svojich životoch. Svoju homíliu ukončil osobnou gratuláciou oslávenkyni Panne Márii  a zanechal jej na hlavnom oltári ružu. Slávnosť svojím spevom doprevádzal zbor Lumen a zbor Bambino Luci.
                                                                                                                            Veronika F.

Odpustová slávnosť 2022