Sobotňajší program odpustovej slávnosti vo Vranove nad Topľou začínal Korunkou k Božiemu Milosrdenstvu, ktorú sa modlili sestry z Kongregácie Matky Božieho Milosrdenstva pôsobiace v Nižnom Hrušove. Následne radostný sv. ruženec sa modlili deti pod vedením rehoľných sestier z Kongregácie školských sestier de Notre dame, pôsobiace vo farnosti Vranov – Juh.  Vigilijná večerná sv. omša  pred odpustovým dňom sa začala o 18.00 hod. v priestoroch baziliky. Hlavným celebrantom bol vdp. DR. Ladislav Ostrák,  ktorý v rokoch 1979-1982 pôsobil vo Vranove nad Topľou ako farár. 

   Vo svojej homílii, okrem iného, povzbudil prítomných veriacich, aby sa nehanbili za svoju vieru, a  aby s hrdosťou odovzdávali vieru svojim deťom rovnako, ako to robili naši predkovia. Slávnosť svojím spevom doprevádzal zbor Lumen, pri zrode ktorého bol práve  kazateľ vdp. Ostrák. Sv. omša sa ukončila spevom hymien k Vranovskej Panne Márie v rámci záveru tohoročného Deviatnika. Po sv. omši nasledovala procesia s kópiou milostivého obrazu najbližšími ulicami mesta. Pri nesení obrazu sa vystriedali pedagógovia, predstavitelia zdravotníctva, otcovia, predstavitelia zachovania tradície, matky.  Ďalšia časť programu patrila spevu modlitby AKATIST, ktorý viedol zbor Gojdič. Potom nasledovala sv. omša za účasti mládeže a záver programu patril Chválam za doprovodu slova i piesní.
                                                                                                                           Veronika F.

Sobota - Odpust 2022