Tradične Deviatnik pred odpustovou slávnosťou Narodenia Panny Márie otvoril dňa 2. 9. (piatok) vdp. Štefan Albičuk, dekan a farár vo farnosti Vranov – Juh. Cez prebiehajúci víkend boli pozvanými kazateľmi vdp. Lukáš Libák farár v Sečovskej Polianke a vdp. Jozef Kozák, farár v Nižnom Hrušove. Nasledujúcich 5 pracovných dní prijal pozvanie o. Leonard Lassota SAC (rehoľa pallotinov) z Michaloviec.

   Duchovný otec Leonard vo svojich homíliách povzbudzoval prítomných, aby sa zverovali so svojimi ťažkosťami do rúk Panny Márie, aby plne dôverovali modlitbe sv. ruženca, ktorá určite človeku pomôže. Na druhej strane varoval pred zverovaním sa do rúk  pochybným  šarlatánom a obracaním sa o pomoc k jasnovidcom, pretože takýmito praktikami otvárame dvere nášmu najväčšiemu duchovnému nepriateľovi. V súvislosti s tým uvádzal pri kázňach skutočné príbehy zo života.  Hosťovi na piaty deň srdečne poďakoval o. Konrád Blicharský OSPPE, farár vo farnosti  Vranov – Sever.
                                                                                                                           Veronika F.

Deviatnik 2022