Pozývame vás na oslavu 4. výročia blahorečenia Anky Kolesárovej do Vysokej nad Uhom. Svätú omšu vo štvrtok 1. septembra 2022 o 10:30 bude celebrovať Mons. František Rábek, biskup Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky. V popoludňajšom programe nasleduje pásmo slova a svedectiev doprevádzané hodobným hosťom otcom Petrom Milenkym. Oslovu ukončíme krátkou adoráciou a modlitbou Korunky k Božiemu milosrdenstvu.

   Blahoslavená Anna Kolesárová, oroduj za nás!

4VB 6 1