Ospravedlňujeme za chybu a zverejňujeme platné tlačivo k vyhláseniu o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb za rok 2021.

Aj v tomto roku môžte poukázať podiel 2% dane pre občianske združenie Bazilika Vranov. Občianske združenie bolo založené pre zachovanie a opravu kultúrnej pamiatky, ktorou je naša bazilika, a taktiež na podporu rôznych aktivít detí, mládeže, rodín a seniorov.

 

TLAČIVO - Potvrdenie 2022 - editovateľné

TLAČIVO - Vyhlásenie 2022 - editovateľné