Dňa 27. augusta 2020 sa v našej bazilike konala slávnostná sv. omša, ktorou si veriaci pripomenuli 312. výročie slzenia milostivého obrazu Vranovskej Panny Márie. Pri tejto sv. omši, každý prítomný veriaci, mohol za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

   Na úvod slávnosti všetkých prítomných privítal farár a nový provinciál pavlínskej rehole na Slovensku o. Rastislav Ivanecký OSPPE. Spolu s ním boli v koncelebre o. Ondrej Kentoš OSPPE a  o. Leander Pietras OSPPE.
   Hlavným celebrantom a zároveň kazateľom bol vdp. Martin Ferčák, rodák z Vranova nad Topľou, terajší farár vo farnosti Malčice. Vo svojej homílii okrem iného zdôraznil, že ak chceme viesť dobrý život, máme sa držať slov Panny Márie: „Urobte všetko, čo Vám (môj Syn) povie“. Takisto podotkol, že je smutné, ak matka plače pre nerozumné konanie svojich detí. Na záver svojej homílie vyzval všetkých, aby sme žili tak, aby naše každodenné konanie vyvolalo na perách nebeskej Matky radostný úsmev.
   Po sv. omši nasledoval tradičný sprievod s kópiou milostivého obrazu ulicami mesta, počas ktorého sa veriaci pomodlili sv. ruženec a zaspievali nábožné piesne.
   Záver procesie sa konal v bazilike priamo pred milostivým obrazom. Tu všetci spoločne zaspievali hymnus k Vranovskej Panne Márii.
                                                                                                                           Veronika F.

Výročie slzenia obrazu