Slávnostná sv. omša 29. septembra 2019

      Výročný deň posviacky nášho chrámu je každoročne  21. septembra, avšak tento rok pripadol sviatok posviacky na víkend, kedy sa konal celoslovenský  „Pochod za život“ v Bratislave. Vonkajšia oslava posviacky chrámu sa preto preniesla na nedeľu o týždeň neskôr, presne na sviatok troch archanjelov sv. Michala, Gabriela a Rafaela na 29. septembra 2019.

   Hlavným celebrantom bol rodák z Vranova nad Topľou vdp. ThLic. Roman Haško, kaplán v Košiciach pri Dóme sv. Alžbety. Vo svojej homílii, okrem iného, zdôraznil význam farského chrámu pre každého jednotlivca farnosti. Totiž množstvo milostí a sviatostí, môže veriaci človek získať práve v chráme pri slávení sv. omše. To, či bude tá či ona farnosť prekvitať, závisí od osobného prístupu každého jednotlivca.  

   Sv. omšu svojím spevom obohacoval farský zbor Lumen. Na záver, veľmi milej slávnosti, hosť požehnal všetkých prítomných s relikviárom troch košických mučeníkov a oficiálne tento relikviár podaroval našej farnosti  do rúk  farára o. Rastislava Ivackého OSPPE.  
                                                                                                                              Veronika F.

Výročie posviacky chrámu