Pomaly sa duchovná príprava pred odpustovou slávnosťou chýli ku koncu. Siedmy deň pri večernej sv. omši bol opäť hlavným celebrantom o. Peter Lassota SAC  z komunity pallotínov pôsobiacej v Michalovciach.

Na príklade malého dievčatka, ktoré dalo celé svoje vreckové predavačovi, aby mohla kúpiť pre svoju sestru náhrdelník, poukázal kazateľ na to, akým veľkým darom nás obdaroval Kristus, keď nám ponúkol spásu.

   V koncelebre s kazateľom bol miestny kaplán o. Leander Pietras OSPPE. Tak, ako každý večer po sv. omši všetci prítomní v chráme zaspievali novénu k vranovskej Panne Márii.

                                                                                                                               Veronika F.

Deviatnik 7