8. septembra 2019 sa konala tradičná odpustová slávnosť v Bazilike minor vo Vranove nad Topľou. Pred sv. omšou sa peší pútnici  z Trebišova a Giraltoviec pomodlili slávnostný sv. ruženec. Na úvod sv. omše všetkých privítal o. Rastislav Ivanecký OSPPE, farár a rektor baziliky.

   Hlavným celebrantom slávnosti bol J.E. Jozef Tomko kardinál, emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov, ktorý tento rok oslávil 95 rokov života. Vo svojej homílii zdôraznil úlohu Panny Márie v Božom pláne ako Božej Matky. Podotkol, že jej úloha sa ešte neskončila, pretože sa stala aj našou nebeskou starostlivou matkou, ktorej záleží na osude ľudského pokolenia.  Povzbudil veriacich, aby vytrvali vo viere a v úcte k tejto vzácnej nebeskej orodovnici a obracali sa na ňu s modlitbou: Pod tvoju ochranu....

   Medzi laickými hosťami bol predseda KDH Alojz Hlina s manželkou a predseda Úradu Prešovského samosprávneho kraja PaedDr. Milan Majerský PhD, ktorý spolu s poslancami  odsúhlasil  príspevok na rekonštrukciu okien pre našu baziliku minor. Príspevok činil sumu  39 500 €. Pán Boh zaplať všetkým poslancom, ktorí podporili túto vec!  Celková cena výmeny a montáže nových okien činí 53 000€. Treba ale pripomenúť, že tradičným hosťom slávnostnej sv. omši bol primátor mesta Vranov nad Topľou Ing. Ján Ragan s manželkou.

   Slávnostnú sv. omšu hudobne a spevom doprevádzali oba farské zbory: Lumen a Bambino luci. V mene veriacich prítomnému vzácnemu hosťovi poďakovali manželia Bradovkovci.

                                                                                                                             Veronika F.

Odpustova slavnost 2019