Dňa 7. septembra 2019 pri večernej sv. omši o 18.00 zároveň v deň 400. výročia smrti troch košických mučeníkov sa prítomným veriacim prihovoril  Prof. PhDr. ThDr. Peter Zubko, PhD. Tento rodák z Nižného Hrabovca je slovenský rímskokatolícky duchovný, historik a slavista, ktorý pôsobí ako samostatný vedecký pracovník Slavistického ústavu Slovenskej akadémie vied a archivár Arcidiecézneho archívu v Košiciach.

   Vo svojej homílii veľmi pútavo priblížil tragickú históriu drastickej smrti 3 košických mučeníkov a následné putovanie relikviáru s ostatkami spomínaných mučeníkov z Košíc až do mesta Trnava. Ich príkladom obety životov pre vieru, nabádal prítomných k odvahe a vytrvalosti niesť naše vlastné osobné kríže, ktoré má každý v podobe rôznych utrpení a každodenných ťažkostí. Podotkol, že tam kde je viera, stane sa aj zázrak ale takisto človek, ktorý nechce niesť svoj kríž nemôže byť ani kresťanom.

   Sv. omšu svojím spevom obohacoval farský zbor Lumen pri bazilike Vranov. V koncelebre spolu s kazateľom boli rodáci z Vranova nad Topľou: o. Pavol Tomko CSsR, vdp. Adrián Pruša. Všetkých prítomných privítal o. Rastislav Ivanecký OSPPE, farár a rektor Baziliky minor vo Vranove nad Topľou.

                                                                                                                              Veronika F.

Sobota Odpust 2019