Pri dnešnej sv. omši sme sa rozlúčili s kazateľom z rehole pallotínov o. Petrom Lassotom SAC pôsobiaceho v Michalovciach. V dnešnej homílii poukázal na vážnosť získavania odpustkov pri každej odpustovej slávnosti. Zdôraznil, že je to nesmierny dar z neba, pri ktorom sa nám odpúšťajú tresty za naše hriechy.

    Potrebné je však, aby naša účasť na slávnosti nebola iba vlažná, bezmyšlienkovitá, bez ozajstného vzťahu s Bohom. Na príbehu mladého vojaka za čias 2. svetovej vojny, ktorého zachránil jeho veliteľ, porovnal kazateľ obetavosť tohto veliteľa pri záchrane vojaka s obetavosťou Božieho syna pri našej záchrane. Ježiš Kristus, takto ochotne a s maximálnym úsilím bojuje za každého jedného z nás. Tradične aj táto sv. omša sa končila zaspievaním hymnu k Vranovskej Panne Márii pred milostivým obrazom. Na záver sv. omše  prítomní v bazilike odmenili kazateľa úprimným potleskom.

Deviatnik 8