Aj na šiesty deň deviatnika bol hlavným celebrantom večernej sv. omši . Peter Lassota SAC  z komunity pallotínov pôsobiacej v Michalovciach. Svoju homíliu začal myšlienkou o tom, že tak  ako sv. Peter sa prihovoril za svoju chorú svokru u Pána Ježiša, podobne takto oroduje za nás u Ježiša naša nebeská matka.

   Boh nás môže uzdraviť, ale iba ak to my sami chceme. Aj v tejto homílii zaznelo semper fidelis!Spolu s hlavným celebrantom bol v koncelebre miestny kaplán o. Konrád Blicharski OSPPE.

Deviatnik 6