Piaty deň deviatnika hlavný celebrant večernej sv. omši  o18.30 hod. bol opäť o. Peter Lassota SAC  z komunity pallotínov pôsobiacej v Michalovciach. 

   Svoju homíliu začal úvahou a príbehom o tom, akú veľkú silu má ľudské slovo. Na jednej strane dokáže hlboko raniť, či ublížiť ale na druhej strane aj odpustiť, povzbudiť či zmieriť. Avšak  Božie slovo oproti ľudskému slovu má ešte oveľa väčšiu silu, ba čo viac, je nasmerované len na jediný cieľ a tým je  budovať dobro. Aj v tejto homílii zaznelo semper fidelis! Spolu s ním v koncelebre boli miestni kapláni  o. Leander Pietras OSPPE a o. Kazimír Kogut OSPPE.

Deviatnik 5