Štvrtý deň deviatnika bol hlavným celebrantom večernej sv. omši o. Peter Lassota SAC, pôsobiaci v komunite pallotínov v Michalovciach. Svoju homíliu začal nadviazaním na text evanjelia o svadbe v Káne Galilejskej, kde si Panna Mária všímala ľudské potreby každodenného života, ktoré jej nie sú vôbec ľahostajné.

   Podotkol, že takto tomu je  až dodnes. Ďalej vo svojej homílii rozobral aj myšlienku, čo to znamená byť: vždy verný! po latinsky  semper fidelis! V našom ponímaní: Byť verný Kristovi.

   Spolu s ním v koncelebre bol miestny kaplán o. Leander Pietras OSPPE   a o. Rastislav Ivanecký OSPPE, farár a rektor baziliky.

Deviatnik 4