Začal Deviatnik pred odpustovou slávnosťou v Bazilike minor vo Vranove nad Topľou

Dňa 30.8.2019 začala pri večernej sv. omši o 18.30 hod. deväťdňová duchovná príprava pred tradičným „vranovským odpustom“.

Hlavným celebrantom prvého dňa deviatnika bol vdp. ThLic. Štefan Albičuk, vranovský dekan a farár farnosti Vranov – Juh. V rámci sv. omše posvätil hlavný celebrant aj nové okná baziliky, ktoré budú definitívne vyhotovené do nedeľňajšej odpustovej slávnosti 8.9.2019.

Na záver sv. omše o. Rastislav Ivanecký, farár a rektor baziliky, vyjadril v mene farnosti poďakovanie Úradu Prešovského samosprávneho kraja za príspevok na túto rekonštrukciu okien. Príspevok činil sumu  39 500 €. Pán Boh zaplať všetkým poslancom, ktorí podporili túto vec na čele s predsedom PSK  pánom PaedDr. Milanom Majerským, PhD..  Celková cena výmeny a montáže nových okien činí 53 000€.

   Pri sv. omši v koncelebre bol tiež prítomný rodák pavlín o. Ondrej Kentoš OSPPE, rektor šaštínskej baziliky.

                                                                                                                                 Veronika F.

Deviatnik 1