Dňa 27. augusta 2019 pri večernej sv. omši o 18.30 hod. si naša farnosť pripomenula 311. výročie slzenia nášho milostivého obrazu Vranovskej Panny Márie. Pred slávnosťou sa prítomní veriaci pomodlili ruženec pred milostivým obrazom Panny Márie spolu s o. Kazimírom Kogutom OSPPE, miestny kaplán. Sv. omša začala spoločnou piesňou k vranovskej Panne Márii, ktorú zložil a skomponoval o. Leander Pietras OSPPE. 

   Hlavným celebrantom bol vranovský rodák  vdp. Anton Matina, pôsobiaci ako farár vo farnosti Božieho Milosrdenstva v Snine.  Vo svojej homílii rozanalyzoval myšlienku istého teológa: Slza je radosť, ktorá si to cestou rozmyslela....  Inými slovami povedané ak to, čo je pre nás ťažké a namáhavé v našom živote prijmeme ako svoje poslanie podľa Božieho plánu, v konečnom dôsledku nás urobí radostnými.... Spolu v koncelebre pri sv. omši boli:  miestny kaplán o. Leander Pietras OSPPE, vdp. Andrej Forgáš ( Diecézny kňazský domov vo Veľkom Šariši), ktorý dlhé roky pôsobil v dedinke Vechec pri Vranove nad Topľou. Ďalej v koncelebre boli prítomní aj rodáci z Vranova nad Topľou vdp. Andrián Prúša ( kaplán vo farnosti Jenkovce ) a  o. Ondrej Kentoš OSPPE ( farár a rektor baziliky v Šaštíne). Všetkých prítomných privítal o. Rastislav Ivanecký OSPPE, miestny farár a rektor baziliky.

   Tradične po sv. omši nasledoval sprievod najbližšími ulicami v blízkosti baziliky s kópiou milostivého obrazu. Počas procesia sa veriaci modlili ruženec (členovia ružencového bratstva) a putujúci veriaci sa striedali po každom desiatku v nesení obrazu.  O spev počas procesie sa staral kantor J. Dzurianin a K. Lehončáková.
                                                                                                                               Veronika F.

Výročie slzenia obrazu 2019