Dňa 9. 06. 2019 sa konala slávnostná sv. omša, novokňaza o. Juraja Tirpáka OSPPE. Rodák o. Juraj študoval v pavlínskom seminári v Krakove v ráde sv. Pavla prvého pustovníka. Stal sa tak siedmy Slovák, ktorého vysvätili za pavlínskeho kňaza za posledných 20 rokov.

Sv. omša začala o 10.30 hod. Homíliu predniesol pavlínsky kňaz - hosť z Poľska, ktorý ju na prekvapenie   prítomných predniesol v slovenskom jazyku. Ako povedal: nebola to kázeň o novokňazovi, ale pre novokňaza. Sv. omšu spevom obohatili oba farské zbory Bamibino luci a Lumen.  Tesne pred požehnaním novokňazovi pogratulovali v mene rodákov Anna M. za mládež a priateľov Erika K. a za hostí a známych Oľga B.  Novokňazské požehnanie udelil primiciant najprv prítomným kňazom, potom rodičom, bratovi a nakoniec všetkým prítomným. Prvé pôsobisko novokňaza bude pútnické miesto Šaštín.

                                                                                                                                              Veronika F.

Primičná omša Juraja Tirpáka