Ako vidíme momentálne prebieha v našej bazilike výmena starých okien za nové. Vykonanie renovácie sa bude týkať šiestich okien: štyri z nich sa nachádzajú v presbytériu a dve v hlavnej lodi.

Vitráže majú rozmery 7,5 x 1,5 m a 5x 1,18 m a sú uzavreté ostrým oblúkom.  Bolo dohodnuté, že  na každom okne bude odstránený vnútorný starý drevený rám a sklo z vonkajšieho rámu. To sa postupne nahradí novým farebným sklom, s bezfarebným katedrálnym sklom a maľovaným okrajom s kvetinovým motívom okolo neho. Čo sa týka kruhov v kružbe, tie budú vyplnené farebným vitrážovým sklom. Spomínané kruhy budú iba ľahko sfarbené pomocou vitrážovej farby kvôli priepustnosti svetla. Pre lakovanie sa použije profesionálna vitrážová farba vypaľovaná v peci pri teplote 640 0C.  Montáž vitráží sa uskutoční pomocou sklenárskeho silikónu. Oceľové rámy budú vyčistené a pokryté antikoróznym prostriedkom.
Vzhľad nových okien vopred schválil Krajský pamiatkový úrad v Prešove. Celková cena výmeny a montáže nových okien bude 53 000€. Minulého roku 27.08.2018 Úrad Prešovského samosprávneho kraja, a to vďaka  aj podpore našich vranovských poslancov, schválil na túto rekonštrukciu okien v bazilike príspevok v hodnote 39 500 €.  
Za tento príspevok od VÚC Prešov, takisto aj za podporu vranovských poslancov pri hlasovaní, ale aj za každý milodar, ktorí venujete na renováciu okien vyslovuje farár a rektor baziliky o. Rastislav Ivanecký OSPPE úprimné Pán Boh zaplať.
                                    Veronika F.

Rekonštrukcia okien