Úvod krížovej cesty na Veľký piatok tohto roku začal o 9.30 hod v Kostole sv. Františka z Assisi vo farnosti Vranov  Juh. Jednotlivé zastavenia pokračovali po ceste smerom do farnosti Vranov Sever.  Každé zastavenie čítali zástupcovia rodín z jednej i druhej farnosti.

Zamyslenia krížovej cesty poukazovali nato, ako by malo byť presvedčivé  naše konanie vo svetle Krista v dnešnom svete. Medzi jednotlivými zastaveniami sa spievali známe pôstne piesne k pobožnostiam krížovej cesty. Záver Krížovej cesty sa konal v bazilike minor o 11.30 hod.. Krásne slnečné počasie napomohlo k oveľa väčšej účasti veriacich oproti minulým rokom. Za krásnu účasť a zorganizovanie i zabezpečenie priebehu tejto pobožnosti o. Rastislav Ivanecký OSPPE farár a rektor baziliky všetkým prítomným srdečne poďakoval.  
                                                                                                                              

                                                                                                                               Veronika F.

Krížová cesta